Dataset Provincies van CBS uit productie

Op verzoek van aanbieder CBS heeft PDOK de dataset 'Provincies' per 15 april 2021 uit productie genomen.

Het betreft de volgende webservices:

WMS:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/cbsprovincies/wms?request=GetCapabilities&service=wms
WFS:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/cbsprovincies/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs
Atom:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/cbsprovincies/atom/cbsprovincies.xml

Zie het eerdere nieuwsbericht.