30 jan 2017

De PDOK Geodatastore voor alle open geodata

Bij PDOK kan elke overheid haar eigen dataset kosteloos, snel en betrouwbaar online beschikbaar stellen. Met de PDOK Geodatastore.

De Geodatastore werd ontwikkeld omdat overheden steeds meer behoefte hebben aan het eenvoudig beschikbaar maken van open geodata. De PDOK-partners (IenM, EZ, RWS, Geonovum en Kadaster) besloten daarom om de PDOK Geodatastore te laten ontwikkelen. Dit vond plaats in nauwe afstemming met de stakeholders BZK, EZ Doorbraakproject Open Geodata, IPO en de vier grote gemeenten.

Nu kan elke (ook lokale) overheidsorganisatie haar open geodata snel, betrouwbaar en kosteloos uploaden. Vervolgens is die voor iedereen via het Nationaal Georegister (NGR) en data.overheid.nl vindbaar en downloadbaar.

Stimulans

Doel is mede om een stimulans te geven aan de beschikbaarheid van open geodata in Nederland. Op dit moment zijn er 47 datasets in de Geodatastore gepubliceerd.

Geodatastore in het kort

Met de Geodatastore kan elke overheid (ook niet-landelijke):

√ kosteloos en snel
√ geodata uploaden
√ en eenvoudig metadata toevoegen
√ die vindbaar is op NGR en data.overheid.nl
√ en direct downloadbaar via PDOK
√ uploadbestand = downloadbestand