PDOK kennissessie voor data-aanbieders

Op 6 september 2022 houdt PDOK een kennissessie over het thema ‘Vindbare data & promotie van data’. Graag wil PDOK over dit thema meer duidelijkheid creëren voor data-aanbieders. Gelet op het grote aantal aanmeldingen voor de Kennissessie van 3 mei jl. (waardoor niet iedereen kon deelnemen) is deze sessie ook toegankelijk voor data-afnemers, zoals ontwikkelaars, GIS-specialisten en informatie-/data-analisten.

De kennissessie wordt online gehouden, in de vorm van een webinar, van 13:00-15:00 uur. In deze sessie neemt PDOK u graag mee in wat het heeft te bieden rondom geodata en webservices/API’s. Vaak krijgen wij vragen van gebruikers over geodata en bijbehorende webservices/API’s die PDOK verstrekt, of juist niet verstrekt. PDOK heeft als geodata portaal voor de overheid veel geodata sets met diverse webservices/API’s van meerdere (semi)overheidsorganisaties.

Maar PDOK heeft natuurlijk niet alle geodata van de overheid. Tijdens deze sessie leggen wij uit hoe PDOK in de keten van bronhouder tot en met verstrekker functioneert, zodat daarover meer duidelijkheid ontstaat, net als over wat je mag verwachten van PDOK. Tijdens de sessie kunnen er vragen gesteld worden en ontvangen wij graag feedback om onze dienstverlening te kunnen optimaliseren.


 

Onderwerpen:

Data, webservices en API’s

 • PDOK is onderdeel van een keten, hoe ziet die keten er uit?
 • Welke rol heeft PDOK binnen deze keten (waarom verstrekt PDOK bepaalde geodata en services/API’s wel en bepaalde niet)?
 • Waar kun je terecht voor wensen rondom geodata, services en API’s?
 • Hoe ziet het proces van nieuwe datasets, services en API’s er globaal uit?

Beheer & Onderhoud (Life Cycle Management)

 • Wat zijn de afspraken rondom het beheren en verstrekken van geodata van overheden door PDOK?
 • Wat voor werkzaamheden heeft PDOK aan een dataset in productie?
 • Hoe communiceert PDOK wijzigingen en vernieuwingen?

Ontwikkelingen & Techniek

 • Nieuwe OGC webservices/API’s komen er aan. Wat verwacht je van PDOK en wat mág je verwachten? Denk aan:
  • Vector Tiling - OGC API Tiles (OAT) en OGC API Style (OAS)
  • OGC API Features (OAF)
 • De weg naar het creëren van uniformiteit in de manier van afname van data, bijvoorbeeld Geopackages
 • Elasticiteit van het platform en hoe zich dat verhoudt met kosten
 • Product en Dienst Catalogus/Dienst Niveau Overeenkomst voor afnemers bevat veel informatie en wat mis je nog?

Vragen en wensen

 • Wat zou je graag verbeterd zien bij PDOK?
 • Heb je nog andere vragen/suggesties?

Aanmelden

Zin om deze sessie te volgen?
Meld je dan hier aan, onder vermelding van ‘Deelname Kennissessie’!