Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3)

Service

Tekst

Over AHN

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland. Het bevat gedetailleerde en precieze hoogtegegevens met gemiddeld acht hoogtemetingen per vierkante meter. AHN is een samenwerking van de provincies, Rijksoverheid en de waterschappen.

 

Wie maakt er gebruik van?

Organisaties zoals de waterschappen, de provincies en Rijkswaterstaat maken gebruik van het AHN voor water- en waterkeringbeheer. Aan de hand van de hoogte en het hoogteverloop van het maaiveld wordt bepaald of het water voldoende van het land kan stromen, hoe hoog het waterpeil in de sloten mag zijn, het water in rivieren, uiterwaarden en sloten voldoende kan worden afgevoerd en of de dijken nog hoog en sterk genoeg zijn.

Het AHN wordt daarnaast voor vele andere soorten beheer gebruikt, zoals het dagelijks beheer en onderhoud van dijken, het maken van bestekken voor groot onderhoud, 3D-karteringen, vergunningverlening en handhaving. Ook gemeenten, bedrijven en onderzoekers gebruiken de gedetailleerde hoogtegegevens. Zo hebben archeologen aan de hand van kleine hoogteverschillen in weilanden oude nederzettingen opgespoord die voor het blote oog niet opvielen.

Wijze van meten

De hoogte wordt gemeten met laseraltimetrie: een techniek waarbij een vliegtuig of helikopter met een laserstraal het aardoppervlak aftast. De meting van de looptijd van de laserreflectie en van de stand en positie van het vliegtuig geven samen een heel nauwkeurig resultaat.

Data

De datasets van het AHN1, AHN2 en AHN3 zijn beschikbaar als Open Data. Dat betekent dat de data door iedereen gratis en zonder beperkingen te gebruiken is. Zowel de rasterdata als de puntenwolken zijn te downloaden.

Verschillen AHN 1,2 en 3

Een opsomming van de verschillen tussen de verschillende AHN bronnen zijn: Tijdverschil/ inwinperiode, hoogtenauwkeurigheid, van filtering naar classificatie en puntdichtheid. Een verwijzing naar het document met meer details omtrent de verschillen volgt. Tot die tijd kunnen vragen gesteld worden via de kanalen hieronder genoemd.

Webservices en downloads

De datasets van het AHN1, AHN2 en AHN3 zijn beschikbaar als downloads en webservices via PDOK . De AHN 1 en AHN 2 zijn beschikbaar als directe downloads via Atomfeeds. De AHN 3 is beschikbaar via een downloadviewer. Meer informatie over de downloads vindt u onder het tabblad Downloads.

De webservices vindt u onder het tabblad “Geoservices”. Ook kunt u de data inzien via de PDOK viewer of AHN viewer.

Vragen

Vragen over het AHN (inhoudelijk, inwinning etc.) kunt u sturen naar info@ahn.nl of stellen op het GeoForum. Op het geoforum kunt u ook uw vragen kwijt over de webservices en downloads van PDOK . U mag PDOK ook direct mailen via beheerpdok@kadaster.nl.

Heeft (of maakt) u een mooie toepassing v.w.b. het gebruik van het AHN dan horen wij dat graag! Stuur dan een mail naar beheerpdok@kadaster.nl.

 

Afbeelding

Bronhouder

RWS

Id Begrippenlijst

Id Datamodel

Sparql

Api Postman

API apiembed

Forum filter

https://geoforum.nl/c/datasets/ahn

Kaart

/viewer

API

Oas

Eula

Version

Deprecated

Nee

Current version

Nee

Geoservice

Type

wms

URL

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/ahn3/wms?request=GetCapabilities&service=wms

Titel

AHN3 (WMS)

Omschrijving

Metadata

http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/metadata/94e5b115-bece-4140-99ed-93b8f363948e

Style

https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/x41daef8b-155e-4608-b49c-c87ea45d931c

Type

wfs

URL

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/ahn3/wfs?request=GetCapabilities

Titel

AHN3 (WFS)

Omschrijving

Metadata

https://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/12a40146-bc05-412b-977a-5ce1cb79d491

Style

https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/x41daef8b-155e-4608-b49c-c87ea45d931c

Type

wmts

URL

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/tiles/service/wmts?request=GetCapabilities&service=WMTS

Titel

AHN3 (WMTS)

Omschrijving

Metadata

http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/metadata/74a455a3-0cf2-422a-b756-f5b014f5d983

Style

https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/x41daef8b-155e-4608-b49c-c87ea45d931c

Type

wcs

URL

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/ahn3/wcs?request=GetCapabilities&service=wcs

Titel

AHN3 (WCS)

Omschrijving

Metadata

http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/search?hl=dut&#|bfcc588f-9393-4c70-b989-d9e92ac2f493

Style

http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/search?hl=dut&#|bfcc588f-9393-4c70-b989-d9e92ac2f493

Type

tms

URL

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/tiles/service/tms/1.0.0/ahn3_05m_dsm/EPSG:28992

Titel

AHN3_05m_dsm (TMS)

Omschrijving

Metadata

Style

Type

tms

URL

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/tiles/service/tms/1.0.0/ahn3_05m_dtm/EPSG:28992

Titel

AHN3_05m_dtm (TMS)

Omschrijving

Metadata

Style

Type

tms

URL

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/tiles/service/tms/1.0.0/ahn3_5m_dsm/EPSG:28992

Titel

AHN3_5m_dsm (TMS)

Omschrijving

Metadata

Style

Type

tms

URL

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/tiles/service/tms/1.0.0/ahn3_5m_dtm/EPSG:28992

Titel

AHN3_5m_dtm (TMS)

Omschrijving

Metadata

Style

Download

Titel

AHN3 Download

Omschrijving

Download URL

https://downloads.pdok.nl/ahn3-downloadpage/

Bestands Grootte

Articles