Diensten

Op deze pagina vind je informatie over de volgende PDOK diensten:

 

PDOK Viewer

De PDOK Viewer toont het beeld van de PDOK webservices die je kan gebruiken. Je krijgt daarmee vooraf een indruk van het kaartbeeld (de visualisatie) en de inhoud van de webservices. Doel van deze viewer is om je te laten zien welke webservices door PDOK worden aangeboden en om de keus voor een bepaalde webservice makkelijker te maken. De viewer toont alle webservices die PDOK ontsluit.

In de viewer wordt getoond welke geo-informatie beschikbaar is. Deze webservices kan je vervolgens binnenhalen in je eigen GIS-applicatie. Je kunt dit doen door de gewenste webservices op te zoeken in het overzicht op de website van PDOK. Je kopieert vervolgens de link van de betreffende service naar uw GIS-pakket (bijvoorbeeld het vrij verkrijgbare Quantum GIS). NB: de viewer werkt niet in Internet Explorer 10.

Ga naar de PDOK viewer

 

PDOK Kaart

PDOK Kaart is een laagdrempelige tool om makkelijk en snel je website van een kaartje te voorzien. PDOK Kaart is door iedereen te gebruiken, dus zowel op websites van de overheid als op commerciële en particuliere websites en blogs. Het gebruik van PDOK Kaart is gratis en gegarandeerd reclamevrij. PDOK Kaart kan een alternatief zijn voor commerciële kaarten zoals bijvoorbeeld Google Maps (track and trace). Het gebruik van de PDOK webservices en PDOK Kaart vindt plaats op basis van het fair-use principe, waarbij niet is voorzien in een minimum serviceniveau. In de praktijk ligt de 24/7-beschikbaarheid van de PDOK-diensten gemiddeld overigens ruim boven de 99%.

Mogelijkheden

Voor het gebruik van PDOK Kaart is geen specifieke kennis nodig. Je kunt zelf makkelijk locaties op de kaart markeren met behulp van de PDOK Kaart Wizard. Het resultaat plaats je snel als een dynamische kaart op je website, inclusief je eigen informatie over bijvoorbeeld evenementen, wegwerkzaamheden of andere locatiegebonden gegevens. Voor de gevorderde gebruiker biedt PDOK Kaart extra mogelijkheden. Denk aan het toevoegen van extra kaartlagen, het gebruik van KML of het verwerken van meldingen binnen de eigen website.

Voor wie?

PDOK Kaart is door iedereen vrij te gebruiken. Bijvoorbeeld:
- Door de webredactie van een gemeente om snel en eenvoudig de locatie van het gemeentehuis op kaart te laten zien op de website;
- Door een particulier die een kaart nodig heeft voor zijn persoonlijke blog over broedplaatsen;
- Binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) om bij een vergunningaanvraag de gebruiker op een kaart te laten aangeven om welk gebied het gaat.

Makkelijk integreren

PDOK Kaart kan op twee manieren in je website worden opgenomen. Via een link naar de kaart waarop de bezoeker kan klikken en die een nieuw venster opent. Of door de kaart zelf op te nemen in een HTML-pagina.

Zelf aan de slag met de software?

Het is mogelijk om de PDOK software ook zelf te laden vanuit de PDOK software sectie. De software is beschikbaar in de vorm van een CC-BY-SA 3.0 licentie. Dit betekent dat je de software zelf mag uitbreiden mits je de resultaten ook publiekelijk ter beschikking stelt. De CC-BY-SA 3.0 licentie is ook van toepassing op bijvoorbeeld onderstaande achtergrondkaart zoals deze wordt getoond binnen PDOK Kaart. Overigens biedt PDOK deze software aan als "as-is". Voor verdere ondersteuning, toelichting of vragen verwijst PDOK graag naar de geo community
Op Github zijn verschillende versies van de PDOK Kaart software aanwezig. PDOK heeft met deze versies geen bemoeienis maar verwelkomt uiteraard het gebruik van PDOK services op basis van de fair-use policy.

Ga naar PDOK kaart

 

API's

PDOK biedt ook linked data en REST API’s aan. Daarvoor is het PDOK Data Platform beschikbaar. De motor achter het PDOK Data Platform is ontwikkeld door het Kadaster. De datasets op dit platform zijn benaderbaar via het SPARQL endpoint en de Linked Data Viewer. Daarnaast worden geodatasets aangeboden via API’s. De doorontwikkeling van dit dataplatform wil PDOK graag samen met de gebruiker doen. De community is voor ons dan ook erg belangrijk.

Wat kunt u van dit platform verwachten?

– Zelf geodatasets toevoegen, verrijken en ontsluiten;
– Moderne en ontwikkelaarsvriendelijke API’s; 
– 5 sterren datasets verkennen via SPARQL en de Linked Data Viewer.

Linked data

Linked Data is een manier om gestructureerde data te publiceren zodanig dat data met elkaar verbonden kan worden. Het is gebaseerd op de fundamenten van het World Wide Web en is in grote mate gestandaardiseerd met W3C standaarden, zoals RDF en SPARQL. Data krijgt betekenis (semantiek), waardoor de data beter ingezet (hergebruikt) kan worden. Dit zal resulteren in innovatie en betere dienstverlening, waarmee economische en sociale waarde wordt gecreëerd.

REST API's

Elke dataset wordt op een ontwikkelaarsvriendelijke manier ontsloten via een moderne RESTful JSON API met HAL hypermedia controls en is uitgebreid gedocumenteerd volgens de OpenAPI Specification. Hiermee kunnen Software Development Kits (SDK's) voor verschillende programmeertalen worden gegenereerd en kan de API via Postman on-the-fly uitgeprobeerd worden om ontwikkelaars een vliegende start te geven.

 

Nationaal Georegister

Het Nationaal Georegister is de catalogus van geodatasets in Nederland. Voor Europa is het de toegangspoort naar de nationale INSPIRE-data. PDOK beheert deze catalogus. Naast de PDOK services vindt je hier meer dan 8.000 verwijzingen naar Nederlandse datasets, waaronder ruim 500 webservices.

Metadata

Wie bepaalde gegevens zoekt, kan deze snel filteren via de gepubliceerde metadata. In veel gevallen is de geo-informatie via het register direct te raadplegen en te downloaden. Ook is met een eigen zoekclient de centrale catalogus van het Nationaal Georegister aan te roepen.

Voor wie

Het Nationaal Georegister richt zich op de professionele gebruiker. Dit kan een specialist zijn op zoek naar datasets, services of andere geo-informatie elementen. Maar ook een Geo-ICT specialist, die een website of applicatie ontwikkelt en daar geo-informatie voor zoekt.

Interoperabiliteit

De gegevens in het Nationaal Georegister voldoen aan de internationale INSPIRE standaarden en de Nederlandse profielen voor metadata, catalogus- en geo-informatie uitwisselingsprotocollen. De gegevens worden aangeleverd door de aanbieders van geo-informatie in Nederland. Dit zijn alle Nederlandse overheden, verschillende onderzoeksinstellingen en bedrijven.

 

PDOK Software

Verschillende softwareleveranciers ontwikkelen producten en diensten om makkelijk gebruik van de PDOK webservices te kunnen maken. PDOK helpt ook bij de ontwikkeling van open source software. Je kunt deze programmatuur gebruiken of verder ontwikkelen met behulp van open source licenties.

Voorbeelden zijn:

PDOK ArcGIS extensie om binnen ArcGIS PDOK diensten makkelijker toe te passen;
INSPIRE QGIS plugin om met QGIS gemakkelijk de INSPIRE-services binnen te halen;
• PDOK QGIS plugin om met QGIS gemakkelijk de PDOK-services te bevragen;
• In het PDOK Forum wordt aandacht besteed aan QGis in combinatie met PDOK;
PDOK Kaart software om zelf dynamische kaarten te maken.

De ontwikkeling van PDOK software staat in dienst van de PDOK webservices. PDOK beoogt niet om softwareleverancier te worden of om commerciële activiteiten op dit vlak te ontwikkelen.

 

PDOK Basis

PDOK Basis is bedoeld voor overheidsorganisaties. Met PDOK Basis krijgt je een gegarandeerd serviceniveau en voldoende capaciteit om de PDOK services in grootschalige bedrijfskritische processen toe te passen. Je moet je wel aanmelden voor PDOK Basis

Voordelen

PDOK Basis ondersteunt het verplicht gebruik van de (geo)basisregistraties. Ook voldoet je organisatie meteen aan Nederlands en Europees beleid voor het beschikbaar stellen van geo-informatie van de overheid (o.a. het open data beleid en INSPIRE). Je beschikt altijd over actuele en betrouwbare geo-informatie. Ook bedrijven die in opdracht van de overheidsorganisatie PDOK-diensten moeten toepassen kunnen zich via de opdrachtgever aanmelden.

Dienstenniveau

Een overzicht van de beschikbare diensten en een beschrijving van het dienstenniveau vindt je in de Producten Diensten Catalogus Aanbieders en Producten Diensten Catalogus Afnemers. Hierin staan ook de afspraken over beschikbaarheid, betrouwbaarheid en performance. PDOK streeft naar laagdrempeligheid en eenvoud en werkt daarom niet met contracten of andere formaliteiten. Wel gelden er voor het gebruik van de PDOK diensten gedragsregels. Zo kan je bijvoorbeeld van de PDOK organisatie verwachten dat wij duidelijk zijn over ons dienstenniveau en tijdig informatie verstrekken over wijzigingen in de voorziening. Van de gebruiker verwachten wij dat je handelt in de geest van het gebruiksdoel. Ook vragen wij je om ons op de hoogte te houden van wijzigingen in de organisatie die het gebruik van PDOK raken.

Services gebruiken

De PDOK services zijn rechtstreeks te benaderen via het overzicht datasets of via het Nationaal Georegister door bij organisaties 'Beheer PDOK' te selecteren.

 

PDOK Educatief

PDOK Educatief biedt toegang tot PDOK. Het is bedoeld om het gebruik van geo-informatie in het onderwijs te bevorderen.

Met PDOK Educatief ontstaat de mogelijkheid om te experimenteren met PDOK omdat er geen gebruikslimiet geldt. Het gebruik is kosteloos. Er wordt echter geen gegarandeerd serviceniveau geboden. Het is dus mogelijk dat de performance en beschikbaarheid daalt op momenten dat er veel gelijktijdig gebruik van de PDOK diensten is. Een overzicht van de beschikbare diensten en een beschrijving van het dienstenniveau vindt u in de Producten Diensten Catalogus Afnemers.

 

PDOK Fair Use

PDOK Fair Use is voor iedereen beschikbaar. De nadruk ligt op een zo laagdrempelig mogelijke toegang voor een zo breed mogelijk publiek. Het is bedoeld om kleinschalig gebruik van geo-informatie te ondersteunen en innovatie en productontwikkeling te stimuleren.

Vrij gebruik

Je krijgt via PDOK Fair Use toegang tot alle open data en services. Je hoeft zich hiervoor niet aan te melden, geen contracten te tekenen en niet te betalen. We verwachten wel dat je volgens de Producten Diensten Catalogus Afnemers met de PDOK fair use policy gedraagt. Het overzicht URL's toont een alfabetische opsomming van de services.

Capaciteit en ondersteuning

De hoeveelheid beschikbare capaciteit voor PDOK Fair Use is beperkt om zoveel mogelijk organisaties gelijktijdig toegang te kunnen bieden. PDOK Fair Use is daardoor niet geschikt voor bedrijfskritische processen. Het gebruik van PDOK Fair Use vergt enige zelfredzaamheid. We verwachten dat je zelf met behulp van de beschikbare informatie kunt toepassen en problemen kunt oplossen. PDOK biedt geen support in de vorm van een helpdesk. Je kan wel via het forum de hulp van de PDOK community inroepen.

Services gebruiken

De PDOK services zijn rechtstreeks te benaderen via het Open het overzicht met de URL's van alle PDOK services of via het Nationaal Georegister door bij organisaties in Rijksoverheid PDOK te selecteren.