Dataset: Basisregistratie Topografie (BRT) TOPNL en TOPraster Historie

De Basisregistratie Topografie is vanaf 01-01-2012 beschikbaar als open data. Op deze pagina worden per TOPNL en TOPraster product de voorgaande jaren als landelijke download aangeboden.

Downloads

Deze dataset bevat verschillende soorten downloads. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

TOP25raster 2018

TOP25raster 2017

TOP25raster 2016

TOP25raster 2015

TOP25raster 2014

TOP25raster 2013

TOP25raster 2012

TOP50NL 2018

TOP50raster 2018

TOP50raster 2017

TOP50raster 2016

TOP50raster 2015

TOP50raster 2014

TOP50raster 2013

TOP50raster 2012

TOP100raster 2018

TOP100raster 2017

TOP100raster 2016

TOP250raster 2018

TOP250raster 2017

TOP250raster 2016

TOP500raster 2018

TOP500raster 2017

TOP500raster 2016

TOP1000NL 2018

TOP1000NL 2017

TOP1000raster 2018

TOP1000raster 2017