Dataset: Basisregistratie Topografie (BRT) TOPNL

TOPNL bestanden zijn objectgerichte topografische bestanden op diverse schaalniveaus. Deze bestanden maken onderdeel uit van de Basis Registratie Topografie (BRT). De TOPNL bestaat uit: TOP10NL, TOP50NL, TOP100NL, TOP250NL, TOP500NL en TOP1000NL.

Downloads

Deze dataset bevat verschillende soorten downloads. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

TOP10NL (Landelijke set)

TOP10NL (Landelijke set kaartbladen)

TOP10NL (Kaartselectie)

TOP10NL (INSPIRE only) (ATOM)

TOP50NL (Landelijke set)

TOP50NL (Landelijke set kaartbladen)

TOP50NL (Kaartselectie)

TOP100NL (Landelijke set)

TOP100NL (Kaartselectie)

TOP250NL (Landelijke kaartbladen)

TOP500NL (Landelijke kaartbladen)

TOP1000NL (Landelijke kaartbladen)