Downloads - PDOK

Dataset: Beschermde gebieden - Provincies (INSPIRE geharmoniseerd)

In deze dataset zijn de voor Nederland als INSPIRE aangemerkte bestanden in het thema Beschermde Gebieden opgenomen. De dataset bevat de subthema's: NB-wetgebieden buiten Natura 2000, Aardkundige waarden, Nationale landschappen, Provinciale Ecologische hoofdstructuur (EHS), Provinciale monumenten, Stiltegebieden en Wet Ammoniak en Veehouderij gebieden (WAV) (allen met data eigenaren de Provincies).

Downloads

Deze dataset bevat verschillende soorten downloads. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Beschermde gebieden - Provincies (INSPIRE geharmoniseerd)

(ca. 96 Mb)