Downloads - PDOK

Dataset: Bodemgebruik (INSPIRE geharmoniseerd)

Downloads

Deze dataset bevat verschillende soorten downloads. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Bodemgebruik (INSPIRE geharmoniseerd) Atom

INSPIRE Bodemgebruik themalaag, geharmoniseerd, gevuld met relevante objecten uit TOP10NL (onderdeel van de Basisregistratie Topografie (BRT)), geproduceerd en beheerd door het Kadaster. Bodemgebruik dataset vertegenwoordigt ruimtelijke informatie over verschillende soorten fysieke bedekking van het aardoppervlak, b.v. bossen, graslanden, akkerlanden, water, bebouwd gebied, etc..

(Ca. 1,1 GB)