Downloads - PDOK

Dataset: CBS Gebiedsindelingen

Het bestand CBS gebiedsindelingen geeft de gebiedsindelingen die het CBS hanteert.

Downloads

Deze dataset bevat verschillende soorten downloads. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Statistical Units Vector (INSPIRE geharmoniseerd) ATOM

This dataset contains the statistical Units of the Netherlands according to the INSPIRE datamodel for Statistical Units version 4.0. It contains the following SU-types: buurt, wijk, gemeente, provincie, landsdeel, nuts1, nuts2, nuts3, coropgebied and ggdregio.

(Download de Statistical Units Vector (INSPIRE geharmoniseerd) ca. 85 Mb.)

CBS Gebiedsindelingen 2016 t/m heden ATOM

Het bestand CBS gebiedsindelingen geeft de gebiedsindelingen die het CBS hanteert. De indelingen zijn gegeven van 2016 t/m het meest recente jaar in gegeneraliseerde vorm. Het meest recente jaar bevat in de eerste helft van dat jaar voorlopige grenzen en nog geen wijken en buurten voor dat jaar. De volgende gebiedsindelingen kunnen voorkomen: Gemeente, Landsdeel, Provincie, Buurt, COROP-gebied, GGD-regio, NUTS3, NUTS1, NUTS2, Wijk, Grootstedelijke aglomeratie, Stadsgewest, COROP-plusgebied, COROP-subgebied, Landbouwgebied, Landbouwgroep, RPA-gebied, Toeristengroep, Toeristengebied, Arrondissementsgebied, Brandweerregio, Kamer van Koophandelregio, Politieregio, Regionale Eenheid, Veiligheidsregio, Zorgkantoorregio, Arbeidsmarktregio en Jeugdregio. In de metadata zijn alleen de lagen van het laatste jaar opgenomen.

(Download de CBS Gebiedsindelingen ca. 300 Mb.)

CBS Gebiedsindelingen 1995-2015 ATOM

Deze service bevat de CBS Gebiedsindelingen van 1995 tot en met 2015. De volgende gebiedsindelingen kunnen voorkomen: Gemeente Landsdeel Provincie Buurt COROP-gebied GGD-regio NUTS1 NUTS2 NUTS3 Wijk COROP-plusgebied COROP-subgebied Landbouwgebied Landbouwgroep RPA-gebied Toeristengroep Toeristengebied Arrondissementsgebied KamervanKoophandelregio Regionale-Eenheid Veiligheidsregio Veiligthuisregio Zorgkantoorregio Arbeidsmarktregio Regioplus-arbeidsmarktregio Jeugdregio Ressort RES-regio Regionaalmeldcoördinatiepunt Regionale-energiestrategie SubRES-regio.

(Download de CBS Gebiedsindelingen 1995-2015 ca. 50 Mb.)