Downloads - PDOK

Dataset: Kaderrichtlijn Water

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is in 2000 van kracht geworden en heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen.

Downloads

Deze dataset bevat verschillende soorten downloads. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Kaderrichtlijn Water actueel

(Ca. 10Mb)

Kaderrichtlijn Water EU2015

(Ca. 10Mb)

Kaderrichtlijn Water EU2009

(Ca. 10Mb)