Downloads - PDOK

Dataset: Publiekrechtelijke Beperking

WKPB - Publiekrechtelijke Beperking – Wet Bodembescherming: Overzicht van de door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw. 

Downloads

Deze dataset bevat verschillende soorten downloads. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Publiekrechtelijke Beperking (ATOM)

(Ca. 5 Mb)