Downloads - PDOK

Dataset: Richtlijn Overstromingsrisico EU2018

Gebieden met Potentieel Significant Overstromingsrisico in Nederland bevat de aangewezen gebieden uit het rapport 'Overstromingsrisico's in Nederland.

Downloads

Deze dataset bevat verschillende soorten downloads. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Richtlijn Overstromingsrisico EU2018

Dit is de service die een aan de EU gerapporteerde versie van de Richtlijn Overstromingsricico dataset van Nederland serveert. De versie is EU2018

(Download de Richtlijn Overstromingsrisico EU2018 ca. 5 Mb)