Downloads - PDOK

Dataset: Waterschapsdata

Deze datasets zijn gebaseerd op (niet INSPIRE geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Informatiemodel water (IMWA).

Downloads

Deze dataset bevat verschillende soorten downloads. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Waterschappen Administratieve eenheden INSPIRE (ATOM)

De dataset Waterschappen Administratieve eenheden INSPIRE bevat de geharmoniseerde waterschapsgrenzen. De waterschapsgrens is de grens van het grondgebied onder het bestuur van een waterschap. 

(Download de Waterschappen Administratieve eenheden ca. 4 Mb)

Waterschappen Hydrografie INSPIRE (ATOM)

Hydrografie waterschappen INSPIRE
bevat Annex I objecten namelijk:

  • Overkruising, d.w.z. aquaduct/brug/duiker/sifon (Crossing)
  • Peilgebied (DrainageBasin)
  • Dam/stuw (DamOrWeir)
  • Schutsluis (Lock)
  • Sluis overig (Sluice)
  • Waterkering (Embankment)
  • Waterloop (Watercourse)
(Download de Waterschappen Hydrografie ca. 700 Mb)

Waterschappen Kunstwerken IMWA (ATOM)

Deze dataset is gebaseerd op (niet geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Informatiemodel water (IMWA). De dataset bevat de volgende IMWA objecten: afsluitmiddel, aquaduct, bodemval, brug, coupure. duiker, gemaal, hevel, put, sifon, sluis, stuw, vastedam, vispassage, voorde en zandvang

(Download de Waterschappen Kunstwerken IMWA ca. 135 Mb)

Waterschappen Nuts-Overheidsdiensten INSPIRE (ATOM)

Nuts-Overheidsdiensten waterschappen INSPIRE

(Download de Waterschappen Nuts-Overheidsdiensten ca. 3 Mb)

Waterschappen Oppervlaktewateren IMWA (ATOM)

Deze dataset is gebaseerd op (niet geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Informatiemodel water (IMWA). De dataset bevat de volgende IMWA objecten: Oever, Oppervlaktewaterlichaam, Profielverdediging, Waterbergingsgebied en Waterdeel.

(Download de Waterschappen Oppervlaktewateren IMWA ca. 355 Mb)

Waterschappen Waterbeheergebieden IMWA (ATOM)

Deze dataset is gebaseerd op (niet geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Informatiemodel water (IMWA). De dataset bevat de volgende IMWA objecten:
- Af-/aanvoergebied
- Peilafwijkinggebied
- Peilbesluitgebied
- Peilgebied

(Download de Waterschappen Waterbeheergebieden IMWA ca. 20 Mb)

Keringen waterschappen IMWA

Deze dataset is gebaseerd op (niet geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Informatiemodel water (IMWA). De dataset bevat de volgende IMWA objecten: beschermingszone, kenmerkende profiellijn, referentiepunt, toplaag en waterkering.

(Download de Keringen waterschappen ca. 218 Mb)