Downloads - PDOK

Dataset: Waterschapsdata

Deze datasets zijn gebaseerd op (niet INSPIRE geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Informatiemodel water (IMWA).

Downloads

Deze dataset bevat verschillende soorten downloads. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Waterschappen Administratieve eenheden INSPIRE (ATOM)

De dataset Waterschappen Administratieve eenheden INSPIRE bevat de geharmoniseerde waterschapsgrenzen. De waterschapsgrens is de grens van het grondgebied onder het bestuur van een waterschap. 

(Ca. 4 Mb)

Waterschappen Hydrografie INSPIRE (ATOM)

De dataset Waterschappen Administratieve eenheden INSPIRE bevat de geharmoniseerde waterschapsgrenzen. De waterschapsgrens is de grens van het grondgebied onder het bestuur van een waterschap. 

(Ca. 10 Mb)

Waterschappen Kunstwerken IMWA (ATOM)

Deze dataset is gebaseerd op (niet geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Informatiemodel water (IMWA). De dataset bevat de volgende IMWA objecten: afsluitmiddel aquaduct bodemval brug duiker gemaal hevel put sifon sluis stuw vastedam vispassage vuilvang zandvang

(Ca. 135 Mb)

Waterschappen Nuts-Overheidsdiensten INSPIRE (ATOM)

Nuts-Overheidsdiensten waterschappen INSPIRE

(Ca. 5 Mb)

Waterschappen Oppervlaktewateren IMWA (ATOM)

Deze dataset is gebaseerd op (niet geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Informatiemodel water (IMWA). De dataset bevat de volgende IMWA objecten:, , Oppervlaktewaterlichaam, Profielverdediging, Vaarweg, Waterbergingsgebied, Waterdeel, WaterstaatkundigeZonering

(Ca. 355 Mb)

Waterschappen Waterbeheergebieden IMWA (ATOM)

Deze dataset is gebaseerd op (niet geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Informatiemodel water (IMWA). De dataset bevat de volgende IMWA objecten:, , Af-/aanvoergebied, Peilgebied

(Ca. 20 Mb)

Keringen waterschappen IMWA

Deze dataset is gebaseerd op (niet geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Informatiemodel water (IMWA). De dataset bevat de volgende IMWA objecten: aansluitconstructie, beschermingszone, bodemlaag, flexibele waterkering, kenmerkende profiellijn, kistdam, referentiepunt, teenbestorting, toplaag en waterkering.

(Ca. 60 Mb)