Dataset: Basisregistratie Topografie (BRT)

De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus. Deze verzameling topografische bestanden is via dit portaal beschikbaar als open data.

Downloads

Deze dataset bevat verschillende soorten downloads. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

TOPnamen

TOPnamen is een digitaal gegevensbestand met geografische namen (toponiemen). Het bestand vermeldt alle toponiemen die op een kaartserie voorkomen, aangevuld met gegevens over de ligging en bij welk object de naam hoort. TOPnamen bevat de toponiemen van alle topografische kaarten van het Kadaster (TOP25Raster t/m TOP1000Raster).TOPnamen wordt geleverd in het bestandsformaat Esri file geodatabase. De download die beschikbaar worden gesteld zijn op basis van de stand van juni 2018.