FAQ

Overzicht van veelgestelde vragen.

Techniek

De PDOK WFS-services kennen een maximum van 1.000 objecten per request. Die beperking is ingesteld om een te hoge belasting van de servers te voorkomen.

Voor het ophalen van méér dan 1.000 objecten kan echter wel gebruik gemaakt worden van de WFS 2.0.0 functie ResponsePaging. ResponsePaging is vanaf versie 2.0.0 van WFS beschikbaar. Deze functie wordt uitgebreid toegelicht op de website van Brentjens Geo-ICT

QGIS versie 2.18 en hoger ondersteunt deze functionaliteit. 

WFS-stored queries worden niet door PDOK aangeboden.

In de PDOK WFS is een limiet ingesteld die bepaalt wat het maximum aantal op te vragen features is (individuele lijnen, punten etc.). Als op basis van een vraag (request) meer features geleverd zouden moeten worden, worden altijd alleen de eerste features geleverd (willekeurig) tot aan het maximum aantal ingestelde features. Voor de PDOK WFS is de limiet ingesteld op 1.000 features. Een mogelijkheid is om in de vraag (request) een "bounding box" te definieren waarbinnen de features worden opgehaald, zodat binnen dit gebied wel alle features worden opgehaald (bedenk steeds dat er nooit meer dan 1.000 features opgehaald kunnen worden). Het is overigens mogelijk dat binnen de GIS-applicatie niet duidelijk weergegeven wordt dat er al 1.000 features zijn opgehaald.

De PDOK plugin wordt ondersteund in QGis vanaf versie 1.8. De QGis Plugin voor PDOK is ontwikkeld binnen de open source community. Uiteraard juicht PDOK ontwikkelingen toe die het gebruik van de PDOK producten en diensten stimuleren, maar PDOK verleent geen ondersteuning aan dergelijke ontwikkelingen. Voor vragen over ontwikkelingen rondom de QGis PDOK plugin verwijzen wij u daarom naar de open source community (zie bijvoorbeeld QGis).

Het is helaas niet mogelijk om PDOK services te gebruiken in een Flash  omgeving.

PDOK biedt de tiled webservice WMTS aan, echter niet alle GIS-applicaties ondersteunen deze webservice. Raadpleeg je leverancier voor vragen omtrent het gebruik van de WMTS webservice in je GIS-applicaties. De PDOK helpdesk biedt geen ondersteuning in het gebruik van GIS-applicaties, maar je kunt je vraag wel op het forum stellen aan de PDOK community. 

De Nederlandse geo-infrastructuur ontsluit gegevens middels een aantal Open Geospatial Consortium (OGC) standaarden. De OGC is een internationale organisatie die de leiding heeft in de ontwikkeling van interoperabele standaarden voor georuimtelijke en plaatsgebonden diensten. Uitleg over de belangrijkste OGC standaarden die in gebruik zijn bij PDOK staat op http://pdok-ngr.readthedocs.io/services.html