FAQ

Overzicht van veelgestelde vragen.

Basis

PDOK biedt drie dienstenniveaus aan:

Een belangrijk verschil tussen het PDOK Fair Use en PDOK Basis is dat voor PDOK Fair Use maar een beperkte hoeveelheid capaciteit beschikbaar is en dat van de gebruikers veel zelfredzaamheid wordt verwacht.

Fair use

Ja, onder PDOK Fair Use zijn vrijwel alle PDOK webservices beschikbaar. Je kunt daarmee jouw toepassing ontwikkelen en testen. De overheidsklanten die je product gaan toepassen hebben recht op PDOK Basis en de daarmee verbonden zekerheid over dienstenniveau en capaciteit. Dit andere dienstenniveau is ook het enige verschil. De onder PDOK Fair Use en PDOK Basis beschikbaar gestelde services zijn technisch identiek.

Hoewel PDOK er naar streeft om zoveel mogelijk services onder PDOK Fair Use aan te bieden, zijn er enkele services waarvoor dat niet mogelijk is omdat ze alleen aan specifieke doelgroepen beschikbaar mogen worden gesteld. Dit geldt bijvoorbeeld voor Luchtfoto's van de Landelijke Voorziening Beeldmateriaal, dat alleen aan de betrokken inkooppartners mag worden verstrekt.

Als bedrijf of particulier kan je van de PDOK diensten gebruik maken op basis van het PDOK Fair Use dienstenniveau. Hiervoor is geen aanmelding bij PDOK nodig. Het gebruik gaat volgens de Producten en Diensten Catalogus voor Afnemers.

Nee, alle huidige aangeboden services zijn vrij van kosten te gebruiken. 

PDOK biedt drie dienstenniveaus aan:

Een belangrijk verschil tussen het PDOK Fair Use en PDOK Basis is dat voor PDOK Fair Use maar een beperkte hoeveelheid capaciteit beschikbaar is en dat van de gebruikers veel zelfredzaamheid wordt verwacht.

We proberen altijd eerst contact met je op te nemen om in onderling overleg het probleem op te lossen. Bijvoorbeeld om na te gaan of je niet op PDOK Basis kunt overstappen. Een ander alternatief is dat je eigen webservices ontwikkelt op basis van de beschikbare PDOK open data bestanden.

Omdat je je voor PDOK Fair Use niet hoeft aan te melden, kunnen wij niet altijd achterhalen wie in strijd met de Fair Use Policy handelt (te vinden in Producten en Diensten Catalogus voor Afnemers). In dit soort gevallen en bij acute problemen, zullen we zonder waarschuwing de dienstverlening stoppen (het betreffende IP-adres of IP-adresreeks blokkeren). Je kan in dat geval via BeheerPDOK@kadaster.nl contact met ons opnemen om te bespreken hoe we de dienstverlening kunnen continueren.