Geo services - PDOK

Dataset: Basisregistratie Ondergrond (BRO)

De BRO bevat gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond. De gegevens zijn onderverdeeld in ‘registratieobjecten’, zoals een Geotechnisch sondeeronderzoek, Bodemkundig boormonsterbeschrijving en Grondwatermonitoringput

Geo Services

Deze dataset bevat verschillende soorten geo services. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

BRO Geotechnisch sondeeronderzoek (WMS)

Gegevens van geotechnisch sondeeronderzoek zoals opgeslagen in de Basis Registratie Ondergrond (BRO). Geotechnisch sondeeronderzoek (in het Engels Cone Penetration Test, afgekort tot CPT) is onderzoek dat tot doel heeft informatie over de bodemkundige of geologische opbouw van de ondergrond te verwerven, waarbij in het veld metingen aan de ondergrond worden gedaan door een kegelvormige sonde de grond in te drukken. Traditioneel is het doel met de sonde de weerstand en de wrijving die de conus op de weg naar beneden ondervind te bepalen om daaruit mechanische eigenschappen van de ondergrond af te leiden. In de loop van de tijd is de sonde zo ge-evolueerd dat een breed scala aan metingen verricht kan worden. Voor meer informatie raadpleeg www.basisregistratieondergrond.nl

Type wms
URL https://service.pdok.nl/bzk/brocptkenset/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

BRO Bodemkundige boormonsterbeschrijvingen (WMS)

Bodemkundig booronderzoek omvat de gegevens die voortkomen uit een bodemkundig georiënteerde boring. In veel gevallen bestaat het bodemkundig booronderzoek uit niet meer dan een boormonsterprofiel. In het meest uitgebreide geval omvat het booronderzoek ook de resultaten van boormonsteronderzoek en boorgatmeetgegevens. Het boormonsterprofiel komt tot stand door de samenstelling van de monsters uit een booronderzoek macroscopisch te beschrijven.

Type wms
URL https://service.pdok.nl/bzk/brobhrpkenset/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

BRO Grondwatermonitoringput (WMS)

Een grondwatermonitoringput is een werk dat in een geboord gat is gerealiseerd om gedurende langere tijd veranderingen in het grondwater in een specifiek deel van de ondergrond te kunnen registreren. Gewoonlijk bestaat een put uit een samenstel van monitoringsbuizen die aan het oppervlak door een constructie worden beschermd. Een grondwatermonitoringput is in de Basisregistratie ondergrond altijd een punt in een grondwatermonitoringnet.

Type wms
URL https://service.pdok.nl/bzk/brogmwkenset/wms/v2_1?request=getCapabilities
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

BRO Bodemkaart (WMS)

De Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50.000, geeft informatie over de ruimtelijke verbreiding van bodemtypen en belangrijke kenmerken van het bodemprofiel tot een diepte van 1,20 meter. Met grondwatertrappen wordt informatie gegeven over de fluctuatie van het grondwater.

Type wms
URL https://service.pdok.nl/bzk/bro-bodemkaart/wms/v1_0?request=getCapabilities&service=WMS
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

BRO Wandonderzoek v1 (WMS)

Wandonderzoek onderzoekt de bodemkundige opbouw van de ondergrond door een ontgraving. Dit onderzoek wordt voornamelijk ingezet om de toepassing van de bodem te kunnen beoordelen voor landbouw of natuurbeheer.

Type wms
URL http://geodata.nationaalgeoregister.nl/bzk/brosfr/wms/v1_0?request=getCapabilities&service=wms
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

BRO Geotechnisch Booronderzoek (WMS)

Een geotechnische boormonsterbeschrijving beschrijft de samenstelling van de bodem. Dit is belangrijk voor het bepalen van de draagkracht van de ondergrond.

Type wms
URL https://service.pdok.nl/bzk/bro-geotechnischbooronderzoek/wms/v1_0?service=WMS&Request=GetCapabilities
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

BRO Geomorfologische Kaart (WMS)

De Geomorfologische kaart van Nederland is een digitale vectorkaart die ‘landvormen’ aan het aardoppervlak van Nederland beschrijft op een schaal van 1:50.000. De kaart geeft informatie over de vorm, het reliëf en de ontstaanswijze van het aardoppervlak. Meer info is op de BRO-site te vinden https://basisregistratieondergrond.nl/inhoud-bro/registratieobjecten/modellen/geomorfologische-kaart-nederland-gmm/

Type wms
URL https://service.pdok.nl/bzk/bro-geomorfologischekaart/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

BRO EnvironmentalMonitoringFacilities (INSPIRE Geharmoniseerd) WMS

Deze dataset bevat grondwatermonitoring gegevens uit de Basisregistratie Ondergrond (BRO), geharmoniseerd naar INSPIRE. Grondwatermonitoring houdt in dat de toestand van het grondwater in een bepaald gebied, of eigenlijk in een bepaald deel van de ondergrond, over langere tijd gevolgd wordt. De grootte van het gebied en de diepte van monitoring verschillen per grondwatermonitoringnet. Er wordt daarbij gekeken naar de grondwaterstand (kwantiteit) en/of naar de samenstelling van het grondwater (kwaliteit). Hiervoor worden periodiek onderzoeken uitgevoerd.

Type wms
URL https://service.pdok.nl/bzk/bro-environmental-monitoring-facilities/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

BRO Hydrogeology (INSPIRE Geharmoniseerd) WMS

Deze dataset bevat grondwatermonitoring gegevens uit de Basisregistratie Ondergrond (BRO), geharmoniseerd naar INSPIRE. Grondwatermonitoring houdt in dat de toestand van het grondwater in een bepaald gebied, of eigenlijk in een bepaald deel van de ondergrond, over langere tijd gevolgd wordt. De grootte van het gebied en de diepte van monitoring verschillen per grondwatermonitoringnet. Er wordt daarbij gekeken naar de grondwaterstand (kwantiteit) en/of naar de samenstelling van het grondwater (kwaliteit). Hiervoor worden periodiek onderzoeken uitgevoerd.

Type wms
URL https://service.pdok.nl/bzk/bro-hydrogeology/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

BRO Grondwaterspiegeldieptemodel WMS

Het grondwaterspiegeldieptemodel maakt deel uit van de Basisregistratieondergrond (BRO). Het bestaat uit een aantal grondwaterkarakteristieken die samen de langjarig gemiddelde fluctuatiedieptes van de grondwaterspiegel weergegeven. Deze statistieken zijn de gemiddelde kleinste grondwaterspiegeldiepte (GHG), de gemiddelde grootste grondwaterspiegeldiepte (GLG), en de daarvan afgeleide grondwatertrap (Gt). De grondwatertrap maakte tot voor kort deel uit van een ander registratieobject, te weten de Bodemkaart van Nederland schaal 1:50000. Voor onder meer ecologische toepassingen is ook de gemiddelde voorjaarsgrondwaterspiegeldiepte (GVG) aan het grondwaterspiegeldieptemodel toegevoegd.

Type wms
URL https://service.pdok.nl/bzk/bro-grondwaterspiegeldiepte/wms/v1_0?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata