Geo services - PDOK

Dataset: Basisregistratie Ondergrond (BRO)

De BRO bevat gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond. De gegevens zijn onderverdeeld in ‘registratieobjecten’, zoals een Geotechnisch sondeeronderzoek, Bodemkundig boormonsterbeschrijving en Grondwatermonitoringput

Geo Services

Deze dataset bevat verschillende soorten geo services. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

BRO Geotechnisch sondeeronderzoek (WMS)

Gegevens van geotechnisch sondeeronderzoek zoals opgeslagen in de Basis Registratie Ondergrond (BRO). Geotechnisch sondeeronderzoek (in het Engels Cone Penetration Test, afgekort tot CPT) is onderzoek dat tot doel heeft informatie over de bodemkundige of geologische opbouw van de ondergrond te verwerven, waarbij in het veld metingen aan de ondergrond worden gedaan door een kegelvormige sonde de grond in te drukken. Traditioneel is het doel met de sonde de weerstand en de wrijving die de conus op de weg naar beneden ondervind te bepalen om daaruit mechanische eigenschappen van de ondergrond af te leiden. In de loop van de tijd is de sonde zo ge-evolueerd dat een breed scala aan metingen verricht kan worden. Voor meer informatie raadpleeg www.basisregistratieondergrond.nl

Type wms
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/brocpt/wms?request=GetCapabilities&service=wms
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

BRO Geotechnisch sondeeronderzoek (WFS)

Gegevens van geotechnisch sondeeronderzoek zoals opgeslagen in de Basis Registratie Ondergrond (BRO). Geotechnisch sondeeronderzoek (in het Engels Cone Penetration Test, afgekort tot CPT) is onderzoek dat tot doel heeft informatie over de bodemkundige of geologische opbouw van de ondergrond te verwerven, waarbij in het veld metingen aan de ondergrond worden gedaan door een kegelvormige sonde de grond in te drukken. Traditioneel is het doel met de sonde de weerstand en de wrijving die de conus op de weg naar beneden ondervind te bepalen om daaruit mechanische eigenschappen van de ondergrond af te leiden. In de loop van de tijd is de sonde zo ge-evolueerd dat een breed scala aan metingen verricht kan worden. Voor meer informatie raadpleeg www.basisregistratieondergrond.nl

Type wfs
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/brocpt/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

BRO Bodemkundige boormonsterbeschrijvingen (WMS)

Bodemkundig booronderzoek omvat de gegevens die voortkomen uit een bodemkundig georiënteerde boring. In veel gevallen bestaat het bodemkundig booronderzoek uit niet meer dan een boormonsterprofiel. In het meest uitgebreide geval omvat het booronderzoek ook de resultaten van boormonsteronderzoek en boorgatmeetgegevens. Het boormonsterprofiel komt tot stand door de samenstelling van de monsters uit een booronderzoek macroscopisch te beschrijven.

Type wms
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/brobhr/wms?request=GetCapabilities&service=wms
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

BRO Bodemkundige boormonsterbeschrijvingen (WFS)

Bodemkundig booronderzoek omvat de gegevens die voortkomen uit een bodemkundig georiënteerde boring. In veel gevallen bestaat het bodemkundig booronderzoek uit niet meer dan een boormonsterprofiel. In het meest uitgebreide geval omvat het booronderzoek ook de resultaten van boormonsteronderzoek en boorgatmeetgegevens. Het boormonsterprofiel komt tot stand door de samenstelling van de monsters uit een booronderzoek macroscopisch te beschrijven.

Type wfs
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/brobhr/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

BRO Grondwatermonitoringput (WMS)

Een grondwatermonitoringput is een werk dat in een geboord gat is gerealiseerd om gedurende langere tijd veranderingen in het grondwater in een specifiek deel van de ondergrond te kunnen registreren. Gewoonlijk bestaat een put uit een samenstel van monitoringsbuizen die aan het oppervlak door een constructie worden beschermd. Een grondwatermonitoringput is in de Basisregistratie ondergrond altijd een punt in een grondwatermonitoringnet.

Type wms
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/brogmw/wms?request=GetCapabilities&service=wms
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

BRO Grondwatermonitoringput (WFS)

Een grondwatermonitoringput is een werk dat in een geboord gat is gerealiseerd om gedurende langere tijd veranderingen in het grondwater in een specifiek deel van de ondergrond te kunnen registreren. Gewoonlijk bestaat een put uit een samenstel van monitoringsbuizen die aan het oppervlak door een constructie worden beschermd. Een grondwatermonitoringput is in de Basisregistratie ondergrond altijd een punt in een grondwatermonitoringnet.

Type wfs
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/brogmw/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata