Dataset: Beschermde Gebieden - Cultural Heritage (INSPIRE geharmoniseerd)

In deze dataset zijn de gegevens samengevoegd van de dataset van de gebieden die zijn aangewezen als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht en de dataset van het Nederlandse cultureel erfgoed dat is geplaatst op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

Geo Services

Deze dataset bevat verschillende soorten geo services. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Beschermde Gebieden - Cultural Heritage (INSPIRE geharmoniseerd) (WMS)

Beschermde Gebieden - Cultural Heritage (INSPIRE geharmoniseerd) (WFS)