Geo services - PDOK

Dataset: CBS Bestand Bodemgebruik

Het Bestand Bodemgebruik bevat digitale geometrie van het bodemgebruik in Nederland. Voorbeelden van het bodemgebruik zijn verkeersterreinen, bebouwing, recreatieterreinen en binnen- en buitenwater. 

Geo Services

Deze dataset bevat verschillende soorten geo services. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

CBS Bestand Bodemgebruik 2010 (WMS)

Het Bestand Bodemgebruik 2010 bevat digitale geometrie van het bodemgebruik in Nederland. Voorbeelden van het bodemgebruik zijn verkeersterreinen, bebouwing, recreatieterreinen en binnen- en buitenwater. De begrenzingen zijn voor een groot deel gebaseerd op de Top10NL (BRT). Bij het interpreteren zijn luchtfoto's leidend. De gegevens zijn ingewonnen in de zomer van 2010. In 2014 is dit het meest actuele bestand van het bodemgebruik. In 2015 is het Bestand Bodemgebruik 2012 gepubliceerd.

Type wms
URL https://service.pdok.nl/cbs/bestandbodemgebruik/2010/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

CBS Bestand Bodemgebruik 2010 (WFS)

Het Bestand Bodemgebruik 2010 bevat digitale geometrie van het bodemgebruik in Nederland. Voorbeelden van het bodemgebruik zijn verkeersterreinen, bebouwing, recreatieterreinen en binnen- en buitenwater. De begrenzingen zijn voor een groot deel gebaseerd op de Top10NL (BRT). Bij het interpreteren zijn luchtfoto's leidend. De gegevens zijn ingewonnen in de zomer van 2010. In 2014 is dit het meest actuele bestand van het bodemgebruik. In 2015 is het Bestand Bodemgebruik 2012 gepubliceerd.

Type wfs
URL https://service.pdok.nl/cbs/bestandbodemgebruik/2010/wfs/v1_0?request=getcapabilities&service=wfs
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

CBS Bestand Bodemgebruik 2015 (WMS)

Het Bestand Bodemgebruik 2015 bevat digitale geometrie van het bodemgebruik in Nederland. Voorbeelden van het bodemgebruik zijn verkeersterreinen, bebouwing, recreatieterreinen en binnen- en buitenwater. De begrenzingen zijn voor een groot deel gebaseerd op de Top10NL (BRT). Bij het interpreteren zijn luchtfoto's leidend. De gegevens zijn ingewonnen in de zomer van 2015.

Type wms
URL https://service.pdok.nl/cbs/bestandbodemgebruik/2015/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

CBS Bestand Bodemgebruik 2015 (WFS)

Het Bestand Bodemgebruik 2015 bevat digitale geometrie van het bodemgebruik in Nederland. Voorbeelden van het bodemgebruik zijn verkeersterreinen, bebouwing, recreatieterreinen en binnen- en buitenwater. De begrenzingen zijn voor een groot deel gebaseerd op de Top10NL (BRT). Bij het interpreteren zijn luchtfoto's leidend. De gegevens zijn ingewonnen in de zomer van 2015.

Type wfs
URL https://service.pdok.nl/cbs/bestandbodemgebruik/2015/wfs/v1_0?request=getcapabilities&service=wfs
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata