Geo services - PDOK

Dataset: CBS Provincies

Het Bestand CBS Provincies bevat de geometrie van alle Provincies in Nederland met als attribuut een aantal statistische cijfers op gebied van demografie en gezondheid. De begrenzingen zijn afgeleid van de gemeentegrens uit de BRK van het Kadaster. Let op! Deze dataset gaat per 1 april 2021 uit.

Geo Services

Deze dataset bevat verschillende soorten geo services. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

CBS Provincies (WMS)

Het Bestand CBS Provincies bevat de geometrie van alle Provincies in Nederland met als attribuut een aantal statistische cijfers op het gebied van demografie en gezondheid. De begrenzingen zijn afgeleid van de gemeentegrens zoals afkomstig uit de BRK van het Kadaster. Deze publicatie is speciaal gemaakt om te voldoen aan de INSPIRE richtlijnen voor de thema's Statistische eenheden, Spreiding van de bevolking - demografie en menselijke gezondheid en veiligheid.

Type wms
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/cbsprovincies/wms?request=GetCapabilities&service=wms
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

CBS Provincies (WFS)

Het Bestand CBS Provincies bevat de geometrie van alle Provincies in Nederland met als attribuut een aantal statistische cijfers op het gebied van demografie en gezondheid. De begrenzingen zijn afgeleid van de gemeentegrens zoals afkomstig uit de BRK van het Kadaster. Deze publicatie is speciaal gemaakt om te voldoen aan de INSPIRE richtlijnen voor de thema's Statistische eenheden, Spreiding van de bevolking - demografie en menselijke gezondheid en veiligheid.

Type wfs
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/cbsprovincies/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata