Geo services - PDOK

Dataset: Cultuurhistorisch GIS (CultGIS)

In de CultGIS-bestanden is informatie vastgelegd over cultuurhistorische objecten in het landelijk gebied. Deze gegevens zijn van groot belang voor de integratie van cultuurhistorie in bijvoorbeeld ruimtelijke planvorming. 

Geo Services

Deze dataset bevat verschillende soorten geo services. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

CultGIS (WMS)

In de CultGIS-bestanden is informatie vastgelegd over cultuurhistorische objecten in het landelijk gebied. Deze gegevens zijn van groot belang voor de integratie van cultuurhistorie in bijvoorbeeld ruimtelijke planvorming. CultGIS bestaat uit een set geodatabastanden (met CultGIS-elementen, (deel)landschappen en cultuurhistorische regio's), verschillende foto's en beschrijvende documenten.

Type wms
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/cultgis/wms?request=GetCapabilities&service=wms
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

CultGIS (WFS)

In de CultGIS-bestanden is informatie vastgelegd over cultuurhistorische objecten in het landelijk gebied. Deze gegevens zijn van groot belang voor de integratie van cultuurhistorie in bijvoorbeeld ruimtelijke planvorming. CultGIS bestaat uit een set geodatabastanden (met CultGIS-elementen, (deel)landschappen en cultuurhistorische regio's), verschillende foto's en beschrijvende documenten.

Type wfs
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/cultgis/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata