Geo services - PDOK

Dataset: Geluidbelasting Rijkswegen (RWS)

Weergave middels geluidscontouren van de geluidsbelasting Lden (24-uurs gemiddelde) in 2016 van de wegen die in beheer waren bij Rijkswaterstaat op 31-12-2016.

Geo Services

Deze dataset bevat verschillende soorten geo services. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Geluidskaarten Rijkswegen (WMS)

Weergave middels geluidscontouren van de geluidsbelasting Lnight (nacht gemiddelde) in 2016 van de wegen die in beheer waren bij Rijkswaterstaat op 31-12-2016. Geeft alleen de huidige situatie in 2016 weer zonder toekomstprognoses berekend met het Wegengeluidmodel Silence 3. Deze geluidscontouren zijn opgesteld in het kader van het project EU-Richtlijn Omgevingslawaai. Op 3 juli 2017 zijn de geluidscontouren vastgesteld door de Minister van IenM. Wettelijk moeten deze geluidbelastingskaarten eenmaal in de vijf jaar worden ontwikkeld.

Type wms
URL https://service.pdok.nl/rws/geluidbelasting/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata