Geo services - PDOK

Dataset: Habitatrichtlijnen

Kaart met de verspreiding van habitattypen voor de Artikel 17 rapportage Habitatrichtlijn voor periode 2007 - 2012

Geo Services

Deze dataset bevat verschillende soorten geo services. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Habitatrichtlijn verspreiding van habitattypen (WMS)

Kaart met de verspreiding van habitattypen voor de Artikel 17 rapportage Habitatrichtlijn voor periode 2007 - 2012

Type wms
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen/wms?request=GetCapabilities&service=wms
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

Habitatrichtlijn verspreiding van habitattypen (WFS)

Kaart met de verspreiding van habitattypen voor de Artikel 17 rapportage Habitatrichtlijn voor periode 2007 - 2012

Type wfs
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/habitatrichtlijnverspreidinghabitattypen/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

Habitatrichtlijn verspreiding van soorten (WMS)

Kaart met het verspreidingsgebied van soorten voor de Artikel 17 rapportage Habitatrichtlijn voor periode 2007 - 2012

Type wms
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/habitatrichtlijnverspreidingsoorten/v2/wms?request=GetCapabilities&service=wms
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

Habitatrichtlijn verspreiding van soorten (WFS)

Kaart met het verspreidingsgebied van soorten voor de Artikel 17 rapportage Habitatrichtlijn voor periode 2007 - 2012

Type wfs
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/habitatrichtlijnverspreidingsoorten/v2/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

Habitatrichtlijn verspreidingsgebied van habitattypen (WMS)

Verspreidingsgebieden van habitattypen in habitatrichtlijngebieden voor de periode 2007-2012

Type wms
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/habitatrichtlijnverspreidingsgebiedtypen/wms?request=GetCapabilities&service=wms
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

Habitatrichtlijn verspreidingsgebied van habitattypen (WFS)

Verspreidingsgebieden van habitattypen in habitatrichtlijngebieden voor de periode 2007-2012

Type wfs
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/habitatrichtlijnverspreidingsgebiedtypen/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

Habitatrichtlijn verspreidingsgebied van soorten (WMS)

Verspreidingsgebied van soorten in Habitatrichtlijngebieden voor de periode 2007-2012

Type wms
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/habitatrichtlijnverspreidingsgebieden/v2/wms?request=GetCapabilities&service=wms
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

Habitatrichtlijn verspreidingsgebied van soorten (WFS)

Verspreidingsgebied van soorten in Habitatrichtlijngebieden voor de periode 2007-2012

Type wfs
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/habitatrichtlijnverspreidingsgebieden/v2/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

Habitatrichtlijn verspreiding van typen (WMS)

Verspreiding van habitattypen in habitatrichtlijngebieden voor de periode 2007-2012

Type wms
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/habitatrichtlijnverspreidingtypen/wms?request=GetCapabilities&service=wms
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

Habitatrichtlijn verspreiding van typen (WFS)

Verspreiding van habitattypen in habitatrichtlijngebieden voor de periode 2007-2012

Type wfs
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/habitatrichtlijnverspreidingtypen/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata