Dataset: Habitatrichtlijnen

Kaart met de verspreiding van habitattypen voor de Artikel 17 rapportage Habitatrichtlijn voor periode 2007 - 2012

Geo Services

Deze dataset bevat verschillende soorten geo services. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Habitatrichtlijn verspreiding van habitattypen (WMS)

Kaart met de verspreiding van habitattypen voor de Artikel 17 rapportage Habitatrichtlijn voor periode 2007 - 2012

Habitatrichtlijn verspreiding van habitattypen (WFS)

Kaart met de verspreiding van habitattypen voor de Artikel 17 rapportage Habitatrichtlijn voor periode 2007 - 2012

Habitatrichtlijn verspreiding van soorten (WMS)

Kaart met het verspreidingsgebied van soorten voor de Artikel 17 rapportage Habitatrichtlijn voor periode 2007 - 2012

Habitatrichtlijn verspreiding van soorten (WFS)

Kaart met het verspreidingsgebied van soorten voor de Artikel 17 rapportage Habitatrichtlijn voor periode 2007 - 2012