Geo services - PDOK

Dataset: Kaderrichtlijn Water

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is in 2000 van kracht geworden en heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen.

Geo Services

Deze dataset bevat verschillende soorten geo services. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Kaderrichtlijn Water (WMS)

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is in 2000 van kracht geworden en heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen.

Type wms
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/kaderrichtlijnwater/wms?&request=GetCapabilities&service=WMS
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

Kaderrichtlijn Water (WFS)

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is in 2000 van kracht geworden en heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen.

Type wfs
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/kaderrichtlijnwater/wfs?SERVICE=WFS&version=1.0.0&request=GetCapabilities
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata