Geo services - PDOK

Dataset: Nationaal Wegen Bestand (NWB)

Het NWB-Wegen is een digitaal geografisch bestand van nagenoeg alle wegen in Nederland. Opgenomen zijn alle wegen beheerd door wegbeheerders als het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, voor zover voorzien van straatnaam of nummer. 

Geo Services

Deze dataset bevat verschillende soorten geo services. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Vaarwegen (WMS)

Deze datset bevat de kilometermarkeringen van alle bevaarbare waterwegen voor de beroeps- en recreatievaart in Nederland met een minimale doorvaarhoogte van 2,45 meter en een minimale diepgang van 1,10 meter. De vaarwegen worden in de oneven maanden door CIV beschikbaar gesteld. Updates van het NWB-vaarwegen worden eens per kwartaal uitgegeven.

Type wms
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/nwbvaarwegen/wms?request=GetCapabilities
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

Vaarwegen (WFS)

Deze datset bevat de kilometermarkeringen van alle bevaarbare waterwegen voor de beroeps- en recreatievaart in Nederland met een minimale doorvaarhoogte van 2,45 meter en een minimale diepgang van 1,10 meter. De vaarwegen worden in de oneven maanden door CIV beschikbaar gesteld. Updates van het NWB-vaarwegen worden eens per kwartaal uitgegeven.

Type wfs
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/nwbvaarwegen/wfs?request=GetCapabilities
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

Wegen (WMS)

Deze dataset bevat hectometerpunten uit het NWB-Wegen. In dit geografisch bestand zijn alle wegen opgenomen die worden beheerd door wegbeheerders als het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, echter alleen voor zover deze zijn voorzien van een straatnaam of nummer. Dus ook losliggende voet- en fietspaden en onverharde wegen zijn, indien voorzien van een straatnaam, in het NWB-Wegen opgenomen. Indien een weg gescheiden rijbanen heeft, wat vooral het geval is bij Rijkswegen, worden deze als aparte wegvakken in het bestand verwerkt. In totaal beslaat het NWB-Wegen ongeveer 145.000 kilometer gedigitaliseerde wegvakken (in aantal +/-825000).

Type wms
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/nwbwegen/wms?request=GetCapabilities
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

Wegen (WFS)

Deze dataset bevat hectometerpunten uit het NWB-Wegen. In dit geografisch bestand zijn alle wegen opgenomen die worden beheerd door wegbeheerders als het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, echter alleen voor zover deze zijn voorzien van een straatnaam of nummer. Dus ook losliggende voet- en fietspaden en onverharde wegen zijn, indien voorzien van een straatnaam, in het NWB-Wegen opgenomen. Indien een weg gescheiden rijbanen heeft, wat vooral het geval is bij Rijkswegen, worden deze als aparte wegvakken in het bestand verwerkt. In totaal beslaat het NWB-Wegen ongeveer 145.000 kilometer gedigitaliseerde wegvakken (in aantal +/-825000).

Type wfs
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/nwbwegen/wfs?request=GetCapabilities
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata