Geo services - PDOK

Dataset: Nulmeting op Kaart 2007 (NOK2007)

De Nulmeting op Kaart 2007 (NOK2007) geeft een landelijk beeld van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) op 1 januari 2007. Het betreft realisatie van de begrenzing, verwerving en inrichting. 

Geo Services

Deze dataset bevat verschillende soorten geo services. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

NOK2007 (WMS)

De Nulmeting op Kaart 2007 (NOK2007) geeft een landelijk beeld van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) op 1 januari 2007. Het betreft realisatie van de begrenzing, verwerving en inrichting. De NOK2007-kaart bestaat uit drie onderdelen: voortgang van de EHS, voortgang van RodS en eigendommen van BBL buiten de begrenzingen van EHS en RodS.

Type wms
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/nok2007/wms?request=GetCapabilities&service=wms
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata