Geo services - PDOK

Dataset: Oppervlaktewaterlichamen

Landsdekkende service van oppervlaktewaterlichamen voor het beheersgebied van RWS samengesteld uit de deelgebieden (districten) als lijnen- en vlakken. Oppervlaktewaterlichamen vormen de ruimtelijke basis van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Geo Services

Deze dataset bevat verschillende soorten geo services. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.