Geo services - PDOK

Dataset: Vervoersnetwerken (RWS)

Vervoersnetwerken - Bevat het netwerk en de physical objects die verbonden zijn aan transport over wegen en waterlopen. Er wordt op toe gezien dat de features van het netwerk geschikt zijn en dat de koppeling tussen de netwerken met wegen, spoorwegen en luchtvaart zijn gerealiseerd, i.e. multi-modale knooppunten, in het bijzonder lokaal. Dit om te voorzien in de behoeften van intelligente transportsystemen zoals location based services (LBS) en telematica. Het transport netwerk zal ook de referenties naar verkeersstromen bevatten om navigatie diensten mogelijk te maken.

Geo Services

Deze dataset bevat verschillende soorten geo services. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Vervoersnetwerken Waterwegen RWS (INSPIRE geharmoniseerd) WMS

Vervoersnetwerken - Vaarwegen bevat het netwerk en de physical objects die verbonden zijn aan transport over waterlopen. Er wordt op toe gezien dat de features van het netwerk geschikt zijn en dat de koppeling tussen de netwerken met wegen, spoorwegen en luchtvaart zijn gerealiseerd, i.e. multi-modale knooppunten, in het bijzonder lokaal. Dit om te voorzien in de behoeften van intelligente transportsystemen zoals location based services (LBS) en telematica. Het transport netwerk zal ook de referenties naar verkeersstromen bevatten om navigatie diensten mogelijk te maken.

Type wms
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/nl/rws/tn-w/wms?&request=GetCapabilities&service=wms
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

Vervoersnetwerken Waterwegen RWS (INSPIRE geharmoniseerd) WFS

Vervoersnetwerken - Vaarwegen bevat het netwerk en de physical objects die verbonden zijn aan transport over waterlopen. Er wordt op toe gezien dat de features van het netwerk geschikt zijn en dat de koppeling tussen de netwerken met wegen, spoorwegen en luchtvaart zijn gerealiseerd, i.e. multi-modale knooppunten, in het bijzonder lokaal. Dit om te voorzien in de behoeften van intelligente transportsystemen zoals location based services (LBS) en telematica. Het transport netwerk zal ook de referenties naar verkeersstromen bevatten om navigatie diensten mogelijk te maken.

Type wfs
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/nl/rws/tn-w/wfs?&request=GetCapabilities&service=wfs
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

Vervoersnetwerken Wegen RWS (INSPIRE geharmoniseerd) WMS

Vervoersnetwerken - Bevat het netwerk en de physical objects die verbonden zijn aan transport over wegen en waterlopen. Er wordt op toe gezien dat de features van het netwerk geschikt zijn en dat de koppeling tussen de netwerken met wegen, spoorwegen en luchtvaart zijn gerealiseerd, i.e. multi-modale knooppunten, in het bijzonder lokaal. Dit om te voorzien in de behoeften van intelligente transportsystemen zoals location based services (LBS) en telematica. Het transport netwerk zal ook de referenties naar verkeersstromen bevatten om navigatie diensten mogelijk te maken.

Type wms
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/nl/rws/tn-ro/wms?&request=GetCapabilities&service=wms
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

Vervoersnetwerken Wegen RWS (INSPIRE geharmoniseerd) WFS

Vervoersnetwerken - Bevat het netwerk en de physical objects die verbonden zijn aan transport over wegen en waterlopen. Er wordt op toe gezien dat de features van het netwerk geschikt zijn en dat de koppeling tussen de netwerken met wegen, spoorwegen en luchtvaart zijn gerealiseerd, i.e. multi-modale knooppunten, in het bijzonder lokaal. Dit om te voorzien in de behoeften van intelligente transportsystemen zoals location based services (LBS) en telematica. Het transport netwerk zal ook de referenties naar verkeersstromen bevatten om navigatie diensten mogelijk te maken.

Type wfs
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/nl/rws/tn-ro/wfs?&request=GetCapabilities&service=wfs
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata