Dataset: Vogelrichtlijnen

Verspreiding en verspreidingsgebied van soorten in Vogelrichtlijngebieden voor de periode 2007-2012

Geo Services

Deze dataset bevat verschillende soorten geo services. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Vogelrichtlijn verspreiding van soorten (WMS)

Kaart met de verspreiding van soorten voor de Artikel 12 rapportage Vogelrichtlijn periode 2007 - 2012

Vogelrichtlijn verspreiding van soorten (WFS)

Kaart met de verspreiding van soorten voor de Artikel 12 rapportage Vogelrichtlijn periode 2007 - 2012