Geo services - PDOK

Dataset: Waterschapsdata

Deze datasets zijn gebaseerd op (niet INSPIRE geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Informatiemodel water (IMWA).

Geo Services

Deze dataset bevat verschillende soorten geo services. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Waterschappen Administratieve eenheden INSPIRE (WMS)

De dataset Waterschappen Administratieve eenheden INSPIRE bevat de geharmoniseerde waterschapsgrenzen. De waterschapsgrens is de grens van het grondgebied onder het bestuur van een waterschap. 

Type wms
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/hwh/eenheden/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

Waterschappen Hydrografie INSPIRE (WMS)

Hydrografie waterschappen INSPIRE bevat Annex I objecten namelijk: - Overkruising, d.w.z. aquaduct/brug/duiker/sifon (Crossing) - Peilgebied (DrainageBasin) - Dam/stuw (DamOrWeir) - Schutsluis (Lock) - Sluis overig (Sluice) - Waterkering (Embankment) - Waterloop (Watercourse)

Type wms
URL https://service.pdok.nl/hwh/hydrografie/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

Waterschappen Kunstwerken IMWA (WMS)

Deze dataset is gebaseerd op (niet geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Informatiemodel water (IMWA). De dataset bevat de volgende IMWA objecten: afsluitmiddel, aquaduct, bodemval, brug, coupure. duiker, gemaal, hevel, put, sifon, sluis, stuw, vastedam, vispassage, voorde en zandvang

Type wms
URL https://service.pdok.nl/hwh/kunstwrkimwa/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

Waterschappen Nuts-Overheidsdiensten INSPIRE (WMS)

Nuts-Overheidsdiensten waterschappen INSPIRE

Type wms
URL https://service.pdok.nl/hwh/wsdiensteninspire/wms/v1_0?service=wms&request=getcapabilities
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

Waterschappen Oppervlaktewateren IMWA (WMS)

Deze dataset is gebaseerd op (niet geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Informatiemodel water (IMWA). De dataset bevat de volgende IMWA objecten: Oever, Oppervlaktewaterlichaam, Profielverdediging, Waterbergingsgebied en Waterdeel.

Type wms
URL https://service.pdok.nl/hwh/oppwaterimwa/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

Waterschappen Waterbeheergebieden IMWA (WMS)

Deze dataset is gebaseerd op (niet geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Informatiemodel water (IMWA). De dataset bevat de volgende IMWA objecten: - Af-/aanvoergebied - Peilafwijkinggebied - Peilbesluitgebied - Peilgebied

Type wms
URL https://service.pdok.nl/hwh/wbehgebimwa/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

Keringen waterschappen IMWA (WMS)

Deze dataset is gebaseerd op (niet geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Informatiemodel water (IMWA). De dataset bevat de volgende IMWA objecten: beschermingszone, kenmerkende profiellijn, referentiepunt, toplaag en waterkering.

Type wms
URL https://service.pdok.nl/hwh/keringenimwa/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata