Geo services - PDOK

Dataset: Zeegraskartering

Zeegraskaart (vlakken) van alle groeiplaatsen van zeegrassen en Ruppia in de Nederlandse intergetijdengebieden, vanaf 1968.

Geo Services

Deze dataset bevat verschillende soorten geo services. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.