Dataset: Basisregistratie Kadaster (BRK)

De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit de kadastrale registratie en de kadastrale kaart.

Omschrijving

Dataset: Kadastrale kaart

De Kadastrale kaart is een onderdeel van de Basisregistratie Kadaster (BRK), deze bevat ook de kadastrale registratie van onroerende zaken en zakelijke rechten.

Over de Kadastrale kaart in PDOK

De Kadastrale kaart toont de globale ligging van een kadastraal perceel in zijn omgeving. Op de kaart zie je onder meer de kadastrale perceelgrenzen, perceelnummers en de belangrijkste bebouwing. Je kunt van de Kadastrale kaart geen maten afleiden.

 

Wie maakt er gebruik van?

De Kadastrale kaart fungeert als schakel tussen terrein en registratie, vervult voor gebruiker vaak een referentiefunctie, een ondergrond ten opzichte waarvan de gebruiker eigen informatie kan verwerken.

Populaire voorbeelden hiervan zijn atlasleefomgeving.nl, bodemloket.nl, geoloep.nl, kadastralekaart.com en ruimtelijkeplannen.nl.

Wijze van inwinnen

Nieuwe perceelsgrenzen worden door de eigenaren aangewezen aan de landmeter van het Kadaster, die op zijn beurt deze inmeet en vast legt in een geografisch informatiesysteem. Dit betreft de vastgestelde grenzen. Naast de vastgestelde grenzen kunnen een aantal partijen in Nederland, zoals notarissen en overheden voorlopige kadastrale grenzen intekenen via een applicatie. In een later stadium worden deze volgens het hiervoor genoemde aanwijsproces tot vastgestelde grens opgewerkt. Voor situaties vanuit het verleden waar al wel overdracht van rechten op een (deel)perceel heeft plaats gevonden, maar de nieuwe grens nog niet is aangewezen en vastgesteld, heeft het Kadaster zelf administratieve grenzen ingetekend.

Data

De volgende gegevens staan in de Kadastrale kaart:

• unieke perceelnummers
• vastgestelde, voorlopige en administratieve kadastrale grenzen
• belangrijkste bebouwing
• straatnamen en huisnummers

Via PDOK verstrekken wij binnenkort een Kadastrale kaart die voor de kadastrale grenzen en perceelnummers een dag actualiteit kent en voor de overige informatie een maand actualiteit. Passend bij het open data beleid van het Kadaster kun je zelf je mutaties downloaden.

Eventuele onjuistheden in de Basisregistratie Kadaster (BRK) kunt u terug melden op de pagina BRK terug melden.

Webservices, API en Linked Data

De datasets van de Kadastrale kaart zijn beschikbaar als WMS, WMTS, TMS, WFS en downloads via PDOK. Op dit moment is TMS het meest veelzijdige protocol dat al in de praktijk wordt ingezet. Het ondersteund eigen scalesets en coördinaatsystemen (vastgelegd in XML). WMTS versie 1.0.0 is in 2010 door het OGC gepubliceerd.

WMTS

Een Web Map Tiling Service (WMTS) is een webservice waarmee je kaartbeelden kunt opvragen van de Kadastrale kaart. Denk bijvoorbeeld aan percelen. Deze gegevens kun je vervolgens met een GIS-pakket of een GIS-viewer op een ondergrondkaart tonen. Met de WMTS worden plaatjes die eerder opgevraagd zijn snel geladen, omdat ze dan al gecached zijn.

Met de WMTS haal je 1 kaartlaag op met daarin alle geometrische gegevens. In tegenstelling tot de WMS (Web Map Service) kun je in de WMTS dus niet de verschillende lagen (objecttypes) afzonderlijk opvragen. De informatie over de objecten, de administratieve gegevens, vraag je op met de WFS (Web Feature Service) of de WMS (Web Map Service). Met de WMS haal je snel de kaart binnen als plaatje.

TMS

(OSGeo) Een Tile Map Service stuurt in plaats van data plaatjes van de kaart. Over de Tile Map Services (TMS) kan nog gezegd worden dat TMS een iets eenvoudiger implementatie kent dan het door de Open Geospatial Consortium(OGC) ondersteunde WMTS protocol. PDOK serveert om die reden de Kadastrale kaart in zowel het WMTS als het TMS protocol.

Meer informatie over de downloads vind je onder het tabblad Downloads.

De webservices vind je onder het tabblad “Geoservices”. Ook kun je de data inzien via de PDOK Viewer

Linked Data

Linked Data is een manier om gestructureerde data te publiceren zodanig dat data met elkaar verbonden kan worden. Het is gebaseerd op de fundamenten van het World Wide Web en is in grote mate gestandaardiseerd met open W3C standaarden, zoals RDF en SPARQL. Data krijgt betekenis (semantiek), waardoor de data beter ingezet (hergebruik) kan worden. Dit zal resulteren in innovatie en betere dienstverlening, waarmee economische en sociale waarde wordt gecreëerd. Meer informatie over bijvoorbeeld de actualiteit van de Kadastrale kaart als Linked data vind je op de Linked Data pagina.

Vragen

Vragen over de Kadastrale kaart (inhoudelijk, inwinning etc.) kun je stellen op het Geoforum. Op het Geoforum kun je ook je vragen kwijt over de webservices en downloads van PDOK. Je mag PDOK ook direct mailen via beheerpdok@kadaster.nl.

Heb je (of maak je) een mooie toepassing v.w.b. het gebruik van de Kadastrale kaart? Dan horen wij dat graag! Stuur dan een mail naar beheerpdok@kadaster.nl.