Dataset: Basisregistratie Ondergrond (BRO)

De BRO bevat gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond. De gegevens zijn onderverdeeld in ‘registratieobjecten’, zoals een Geotechnisch sondeeronderzoek, Bodemkundig boormonsterbeschrijving en Grondwatermonitoringput

Omschrijving

Over de Basis Registratie Ondergrond (BRO) PDOK

De Nederlandse ondergrond wordt intensief gebruikt, o.a. voor drinkwaterwinning, ondergronds transport en delfstoffenwinning. Ook is de toestand van de ondergrond van belang bij bovengrondse activiteiten zoals stedenbouw, woningbouw en de aanleg van infrastructuur. Bovendien komen er steeds meer gebruiksmogelijkheden van de ondergrond bij, zoals de winning van aardwarmte, de opslag van CO2 en warmte- en koudeopslag. Om goed onderbouwde beleidskeuzes te kunnen maken over het gebruik van de ondergrond, moet de overheid over de juiste gegevens beschikken. Daar gaat de BRO voor zorgen.

De Basisregistratie Ondergrond bevat steeds meer gegevens en modellen over de ondergrond. Bronhouders leveren deze gegevens per registratieobject aan in de Landelijke Voorziening BRO. PDOK ontsluit de gegevens van de BRO.

Deze registratieobjecten zijn gegroepeerd in zes domeinen:

• Bodem- en grondonderzoek;
• Bodemkwaliteit;
• Grondwatermonitoring;
• Grondwatergebruik;
• Mijnbouwwet;
• Modellen.

De registratieobjecten worden de komende jaren in vier tranches ingevoerd.

Bodemkaart   

Bodemkaart

  Geotechnisch sondeeronderzoek CPT

Geotechnisch sondeeronderzoek CPT

 

Wie maakt er gebruik van?

Allerlei overheidsorganisaties en niet-overheden gebruiken Bodem en Ondergrondinformatie zoals Overheden en Niet-overheden. Niet-overheden zoals bouwbedrijven hebben behoefte aan informatie over de bodemopbouw. De gegevens in de BRO zijn eerder verzameld met een concreet doel, zoals het bouwen van een weg, het aanleggen van een dijk of het aanvragen van een vergunning. Naast dit doel is meestal ook de plek bekend waar de gegevens zijn verzameld, in de vorm van X-, Y- en Z-coördinaten. Soms gaan de gegevens over één tijdstip, zoals de uitkomst van een geotechnische sondering, soms over verschillende tijdstippen, zoals bij het monitoren van de grondwaterstand.

 

 

Wijze van inwinnen

De gegevens in de BRO zijn afkomstig van verschillende Bronhouders. Dit zijn meer dan 450 organisaties, zoals gemeenten, provincies, waterschappen, het ministerie van Economische Zaken (EZ).

Terugmelden

Twijfel je aan de juistheid van bepaalde gegevens in de Landelijke Voorziening BRO? Laat het ze weten met BRO terugmelding .

Data

Hieronder volgt een korte beschrijving van de drie objecten waarvoor de verplichting in werking is getreden. Zie voor een uitgebreide beschrijving de toegevoegde links.

Geotechnisch sondeeronderzoek

Het Geotechnisch Sondeeronderzoek is onderdeel van het domein Bodem- en grondonderzoek binnen de Landelijke Voorziening Basisregistratie Ondergrond. Tijdens het geotechnisch sondeeronderzoek wordt gemeten hoeveel weerstand de conus (kegelvormige punt op een staaf) op de weg naar beneden ondervindt. In Nederland worden deze gegevens grotendeels gebruikt voor het ontwerpen van funderingen, maar de resultaten kunnen ook veel breder worden ingezet. BRO informatie.

Bodemkundige boormonsterbeschrijving

Bodemkundige Boormonsterbeschrijving is onderdeel van het domein Bodem- en grondonderzoek binnen de Landelijke Voorziening Basisregistratie Ondergrond. Dit registratieobject geeft inzicht in de bodemkundige opbouw van het meest ondiepe deel van de bodem en ondergrond met behulp van een boring. Meer informatie. Grondwatermonitoringput is één van de registratieobjecten in het domein grondwatermonitoring binnen de Landelijke Voorziening Basisregistratie Ondergrond. Het betreft de putconstructie die gebruikt wordt om onder andere de kwantiteit (grondwaterstanden) en de kwaliteit (samenstelling) van het grondwater te meten. De registratieobjecten ‘grondwaterkwaliteit’ en ‘grondwaterkwantiteit’ worden later toegevoegd in de BRO. Meer informatie.

Tranche 2

Op dit moment wordt er gewerkt aan de tweede tranche waarin acht nieuwe registratieobjecten aan de BRO zullen worden toegevoegd (ambitie per 1 januari 2020). Dat betreft de volgende registratieobjecten:

 

Welke gegevens komen niet in de BRO?

Gegevens over parkeergarages, kelders, of tunnels, en kabels en leidingen komen niet in de BRO. Daarvoor bestaan andere registraties en regelingen, zoals de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netwerken (WION). Gegevens over bodemverontreinigingen zijn vooralsnog geen onderdeel van het huidige Programma BRO.

Webservices en downloads

Op dit moment zijn delen van de datasets beschikbaar, de zogenaamde Kensets. De data is te downloaden als XML/GML via ATOM services en te gebruiken in Kaarttoepassingen middels de WMS en WFS-mapservices. De Bodemkaart en Geomorfologische kaart zijn beschikbaar als TMS en WMTS webservices via PDOK. Op dit moment is TMS het meest veelzijdige protocol dat al in de praktijk wordt ingezet. Het ondersteund eigen scalesets en coördinaatsystemen (vastgelegd in XML). WMTS versie 1.0.0 is in 2010 door het OGC gepubliceerd.

WMTS

Een WMTS (OGC standaard) is een Web Map Tile Service. Met deze service haal je snel de kaart binnen als plaatjes.

TMS

(OSGeo) Een Tile Map Service stuurt in plaats van data plaatjes van de kaart, zoals bij WMTS.

Geomorfologische Kaart (TMS)

Geomorfologische Kaart (TMS)

 

Meer informatie over de downloads vind je onder het tabblad Downloads. De webservices vind je onder het tabblad “Geoservices”. Ook kun je de data inzien via de PDOK Viewer.

Vragen

Vragen over de BRO kun je stellen op het BRO-Servicedesk. Op het Geoforum kun je ook uw vragen kwijt over de webservices en downloads van PDOK. Je mag PDOK ook direct mailen.

Heb je (of maak je) een mooie toepassing v.w.b. het gebruik van de PDOK? Dan horen wij dat graag! Stuur dan een e-mail.