Dataset: Beschermde Gebieden INSPIRE (geharmoniseerd)

In deze dataset zijn de voor Nederland als INSPIRE aangemerkte bestanden in het thema Beschermde gebieden opgenomen.

Omschrijving

In deze dataset zijn de voor Nederland als INSPIRE aangemerkte bestanden in het thema Beschermde gebieden opgenomen. De dataset bevat de beschermde gebieden: Nationale Parken, Natura2000 gebieden, Wetlands (RAMSAR) gebieden (alle drie met data eigenaar het Ministerie van Economische Zaken) en de Rijksmonumenten (met data eigenaar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).