Dataset: Beschermde gebieden - Provincies (INSPIRE geharmoniseerd)

In deze datasets zijn de voor Nederland als INSPIRE aangemerkte bestanden in het thema Beschermde Gebieden opgenomen. De datasets bevatten de subthema's: NB-wetgebieden buiten Natura 2000, Aardkundige waarden, Nationale landschappen, Provinciale Ecologische hoofdstructuur (EHS), Provinciale monumenten, Stiltegebieden en Wet Ammoniak en Veehouderij gebieden (WAV) (allen met data eigenaren de Provincies).

Omschrijving

In deze datasets zijn de voor Nederland als INSPIRE aangemerkte bestanden in het thema Beschermde Gebieden opgenomen. De datasets bevatten de subthema's: NB-wetgebieden buiten Natura 2000, Aardkundige waarden, Nationale landschappen, Provinciale Ecologische hoofdstructuur (EHS), Provinciale monumenten, Stiltegebieden en Wet Ammoniak en Veehouderij gebieden (WAV) (allen met data eigenaren de Provincies).