Dataset: Beschermde natuurmonumenten

Dit bestand omvat uitsluitend de Beschermde Natuurmonumenten die niet overlappen met Natura 2000-gebieden.

Omschrijving

Dit bestand omvat uitsluitend de Beschermde Natuurmonumenten die niet overlappen met Natura 2000-gebieden. De gebieden die waren aangewezen als beschermd natuurmonument op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 zijn per 1 januari 2017 van rechtswege vervallen op grond van de Wet natuurbescherming. 

Al onder de Natuurbeschermingswet 1967 werden natuurgebieden beschermd door het aanwijzen van Staats- en Beschermde Natuurmonumenten. Met de inwerkingtreding van de Natuurbeschermingswet 1998 is het onderscheid tussen Staats- en Beschermde Natuurmonumenten vervallen.