Dataset: BRO EnvironmentalMonitoringFacilities (INSPIRE geharmoniseerd)

Grondwatermonitoringput is de putconstructie die gebruikt wordt om onder andere de kwantiteit (grondwaterstanden) en de kwaliteit (samenstelling) van het grondwater te meten.

Omschrijving

Grondwatermonitoringput is de putconstructie die gebruikt wordt om onder andere de kwantiteit (grondwaterstanden) en de kwaliteit (samenstelling) van het grondwater te meten.

Wat is een grondwatermonitoringput?

Een grondwatermonitoringput is een werk dat in een geboord gat is gerealiseerd om gedurende langere tijd veranderingen in het grondwater in een specifiek deel van de ondergrond te kunnen registreren. Gewoonlijk bestaat een put uit monitoringsbuizen die aan het oppervlak door een constructie worden beschermd.

Deze dataset bevat grondwatermonitoring gegevens uit de Basisregistratie Ondergrond (BRO), geharmoniseerd naar INSPIRE. Grondwatermonitoring houdt in dat de toestand van het grondwater in een bepaald gebied, of eigenlijk in een bepaald deel van de ondergrond, over langere tijd gevolgd wordt. De grootte van het gebied en de diepte van monitoring verschillen per grondwatermonitoringnet. Er wordt daarbij gekeken naar de grondwaterstand (kwantiteit) en/of naar de samenstelling van het grondwater (kwaliteit). Hiervoor worden periodiek onderzoeken uitgevoerd.

Vragen

Vragen over de BRO kun je stellen aan de BRO-Servicedesk of op het Geoforum.

Wilt u meer weten over de BRO klik hier.