Dataset: BRO Hydrogeology (INSPIRE geharmoniseerd)

Deze dataset bevat grondwatermonitoring gegevens uit de Basisregistratie Ondergrond (BRO), geharmoniseerd naar INSPIRE. Grondwatermonitoring houdt in dat de toestand van het grondwater in een bepaald gebied, of eigenlijk in een bepaald deel van de ondergrond, over langere tijd gevolgd wordt.

Omschrijving

In het domein grondwatermonitoring staan de netten van monitoringsputten centraal die ingesteld zijn om het grondwater in Nederland te kunnen beheren.

Het registreren van gegevens van Grondwatermonitoring is belangrijk, omdat grondwater een belangrijke bestaansbron is voor drinkwater en de groei van gewassen bijvoorbeeld. Daarom worden diverse onderzoeken naar de kwantiteit en kwaliteit van het grondwater gedaan. Het resultaat van deze onderzoeken wordt geregistreerd in de Basisregistratie Ondergrond. Bestuursorganen en andere gebruikers kunnen met deze gegevens onder meer huidige en toekomstige geohydrologische vraagstukken beter en efficiënter beantwoorden.

Het gaat in het algemeen om putten die zijn ingericht om de kwaliteit en de kwantiteit van het grondwater over langere tijd te kunnen monitoren. Tijdelijke bewakingsmeetnetten rond bijvoorbeeld saneringslocaties of stortplaatsen vallen buiten het domein.

Deze dataset bevat grondwatermonitoring gegevens uit de Basisregistratie Ondergrond (BRO), geharmoniseerd naar INSPIRE. Grondwatermonitoring houdt in dat de toestand van het grondwater in een bepaald gebied, of eigenlijk in een bepaald deel van de ondergrond, over langere tijd gevolgd wordt. De grootte van het gebied en de diepte van monitoring verschillen per grondwatermonitoringnet. Er wordt daarbij gekeken naar de grondwaterstand (kwantiteit) en/of naar de samenstelling van het grondwater (kwaliteit). Hiervoor worden periodiek onderzoeken uitgevoerd.

Vragen

Vragen over de BRO kun je stellen aan de BRO-Servicedesk of op het Geoforum.

Wilt u meer weten over de BRO klik hier.