Dataset: CBS Postcode statistieken

Het bestand CBSpostcode bevat statistische gegevens naar numeriek deel van een postcode (postcode4) of volledige postcode (postcode6).

Omschrijving

Het bestand CBSpostcode4 bevat statistische gegevens naar numeriek deel van een postcode. Met ingang van november 2017 is gestart met jaarlijkse publicatie van kerncijfers over demografie, woningen, energie, sociale zekerheid, inkomen, nabijheid van voorzieningen en dichtheid. Lees voor meer informatie over de laatste publicaties: https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/diversen/2021/statistische-gegevens-per-vierkant-en-postcode-2020-2019-2018Link naar een externe pagina

Het bestand CBSpostcode6 bevat statistische gegevens over de volledige postcode. De gegevens zijn standgegevens per 1 januari voor de jaren 2015 tm 2020. Energiegebruik, huishoud inkomen en aantal geboorten betreffen gegevens over het voorgaand jaar. Van recentere jaren zullen niet direct alle gegevens beschikbaar zijn, deze worden jaarlijks aangevuld. Hoewel alle postcodevlakken aanwezig zijn bevatten alleen die postcodevlakken gegevens over personen waarin minimaal vijf inwoners aanwezig zijn en gegevens over woningen waar minimaal vijf woningen liggen. De begrenzing van de postcodevlakken is afkomstig van de ESRI postcode kaart. Deze publicatie is van maart 2021.