Dataset: Geluidbelasting Rijkswegen (RWS)

Weergave middels geluidscontouren van de geluidsbelasting Lden (24-uurs gemiddelde) in 2016 van de wegen die in beheer waren bij Rijkswaterstaat op 31-12-2016.

Omschrijving

Weergave middels geluidscontouren van de geluidsbelasting Lden (24-uurs gemiddelde) in 2016 van de wegen die in beheer waren bij Rijkswaterstaat op 31-12-2016. Geeft alleen de huidige situatie in 2016 weer zonder toekomstprognoses berekend met het Wegengeluidmodel Silence 3. Deze geluidscontouren zijn opgesteld in het kader van het project EU-Richtlijn Omgevingslawaai. Op 3 juli 2017 zijn de geluidscontouren vastgesteld door de Minister van IenM. Wettelijk moeten deze geluidsbelastingskaarten eenmaal in de vijf jaar worden ontwikkeld.