Dataset: Luchtfoto / PDOK (Open)

De orthofotomozaïeken zijn een samenstelling van afzonderlijke orthofoto's, in principe van de centrale gedeelten van iedere orthofoto. Daardoor is de omvalling in de mozaïeken zo klein mogelijk gehouden. De orthofotomozaïeken zijn landsdekkend.

Omschrijving

Over Luchtfoto’s

In opdracht van de aan het samenwerkingsverband Beeldmateriaal deelnemende overheden wordt jaarlijks gedurende de zomermaanden een landsdekkende luchtfoto geproduceerd. Met ingang van de jaargang 2016 wordt dit product via PDOK als open data beschikbaar gesteld.

De luchtfoto heeft een resolutie van 25 centimeter. Deze resolutie geeft aan hoe groot een pixel is op het aardoppervlak, in dit geval dus 25 bij 25 centimeter.

Het beschikbare product betreft de zogenoemde orthofotomozaïeken. Deze zijn samengesteld uit de centrale gedeelten van de individuele luchtfoto’s. Hierdoor wordt de omvalling van hoge objecten in de mozaïeken zo klein mogelijk gehouden. De orthofotomozaïeken worden zowel in een RGB- als in een CIR-versie (infrarood) aangeboden.

Binnen de webservices wordt een aantal lagen aangeboden, te weten

• (jaar)_ortho25 (RGB 25 cm);
• (jaar)_ortho25IR (infrarood 25 cm);
• Actueel_ortho25 (RGB 25 cm);
• Actueel_ortho25IR (infrarood 25 cm).

De laag (jaar)_ortho25[IR] wordt gaandeweg het lopende jaar gevuld. De laag Actueel_ortho25[IR] verwijst altijd naar de dataset van de meest recente landsdekkende jaargang.

Jaarlijks zal er een laag worden toegevoegd. Er worden maximaal 5 jaargangen (jaar)_ortho25[IR] weergegeven.

Informatie over de voortgang van de productie van het lopende jaar vind je op beeldmateriaal.nl.

Wie maakt er gebruik van?

Diverse overheidsorganisaties en niet-overheden gebruiken de luchtfoto, zoals ministeries, waterschappen, provincies, gemeenten en bedrijven. Wanneer jouw organisatie voor burgers en/of klanten een applicatie met kaart aanbiedt, dan is de luchtfoto een rijke aanvulling om een realistisch beeld te krijgen van de omgeving.

Deze luchtfotoservices zijn voor iedereen kosteloos en vrij beschikbaar voor alle toepassingen, onder een CC-BY licentie.

Populaire voorbeelden van gebruik zijn de Bag-viewer, de PDOK-viewer, Ruimtelijke plannen, Funda, Postcode.nl, Waze en viewers als BGT-viewer en kadastralekaart.com.

Wijze van inwinnen

De luchtfoto’s worden jaarlijks ingewonnen met hoogwaardige digitale camerasystemen. Inwinning van de 25 centimeter resolutie foto's vindt plaats in de zomer, waarbij rekening wordt gehouden met de waterstanden. Het Kadaster controleert in opdracht van het samenwerkingsverband Beeldmateriaal de (beeld)kwaliteit.

Data

Luchtfoto’s zijn een waardevol hulpmiddel bij:

• achtergrond voor eigen data
• analyse van vegetatie
• analyse van de openbare ruimte
• juridische conflicten over erfgrenzen en verjaring
• onderzoek naar milieuverontreiniging
• archeologisch en bodemkundig onderzoek

Infrarood

Infrarood luchtfoto’s kun je gebruiken om meer te weten te komen over de vegetatie in een gebied. Een kenmerk van de infrarode kleur is dat het weerkaatst wordt door o.a. het bladgroen (chlorofyl) in planten. De infrarode kleur kun je niet zien, maar met behulp van een speciale camera kunnen we de kleur wel fotograferen. In de infrarood luchtfoto is de mate van infrarood weerkaatsing te herkennen aan de rode kleur. Hoe meer bladgroen er in een plant aanwezig is, hoe intenser de rode kleur is. De intensiteit van de rode kleur zegt hiermee iets over de gezondheid van een plant en het type vegetatie.

Webservices

De luchtfoto’s zijn beschikbaar als WMS, TMS en WMTS webservices. Op dit moment is TMS het meest veelzijdige protocol dat al in de praktijk wordt ingezet. Het ondersteunt eigen scalesets en coördinaatsystemen (vastgelegd in XML). WMTS versie 1.0.0 is in 2010 door het OGC gepubliceerd.

WMS

De Web Map Service (WMS) is een webservice voor het ophalen van kaartbeelden in een raster formaat zoals PNG, JPEG en GIF. Het is te vergelijken met de static maps APIs van Mapbox en Google Maps

• De GetCapabilities-operatie bevraagt de mogelijkheden van de WMS service. Het antwoord wordt als een XML bericht verstuurd. Dit antwoord bevat bijvoorbeeld het gehanteerde coördinatensysteem en de aanwezige kaartlagen (layers) van de aangeboden WMS.
• Het oproepen van de kaart werkt door een GetMap-actie. Parameters zijn onder andere beeldgrootte, rasterformaat, coördinatensysteem en kaartlagen (layers).
• De optionele GetFeatureInfo zorgt ervoor dat attribuutinformatie van een geo-object (feature) is op te vragen. Hoewel WMS-GetMap een rasterbeeld oplevert, kunnen de individuele eigenschappen van een object in de rasterkaart wel worden opgevraagd.

WMTS

Een Web Map Tiling Service (WMTS) is een webservice waarmee je kaartbeelden kunt opvragen van de BRT-A. Denk bijvoorbeeld aan bebouwing. Deze gegevens kun je vervolgens met een GIS-pakket of een GIS-viewer op een ondergrondkaart tonen. Met de WMTS worden plaatjes die eerder opgevraagd zijn snel geladen, omdat ze dan al gecached zijn.

Met de WMTS haal je 1 kaartlaag op met daarin alle geometrische gegevens. In tegenstelling tot de WMS (Web Map Service) kun je in de WMTS dus niet de verschillende lagen (objecttypes) afzonderlijk opvragen. De informatie over de objecten, de administratieve gegevens, vraag je op met de WFS (Web Feature Service) of de WMS (Web Map Service). Met deze service haal je snel de kaart binnen als plaatjes.

TMS

Een Tile Map Service stuurt in plaats van data plaatjes van de kaart. Over de Tile Map Services (TMS) kan nog gezegd worden dat TMS een iets eenvoudiger implementatie kent dan het door de Open Geospatial Consortium (OGC) ondersteunde WMTS protocol. PDOK serveert om die reden de Basis Registratie Topografie (BRT) kaarten in zowel het WMTS als het TMS protocol.

Vragen

Vragen over Luchtfoto’s kunt u sturen naar het Klantcontactcenter van het Kadaster of stellen op het Geoforum. Op het GeoForum kunt u ook uw vragen kwijt over de webservices en downloads van PDOK. U mag PDOK ook direct mailen via beheerpdok@kadaster.nl.

Heeft (of maakt) u een mooie toepassing v.w.b. het gebruik van de luchtfoto’s dan horen wij dat graag! Stuur dan een mail naar beheerpdok@kadaster.nl.