Dataset: Terugmeldingen

De Terugmeldingenservice bevat recente meldingen op informatie uit de Basisregistraties

Omschrijving

De Terugmeldingenservice bevat recente meldingen op informatie uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Topografie (BRT) waarover twijfel bestaat. De services tonen de locaties, inhoud en status van meldingen. De informatie in de services wordt continu bijgewerkt.

 

Ook een vermoedelijke fout geconstateerd? Help ons de registraties zo actueel en juist mogelijk te houden. Doe een melding via https://bagviewer.kadaster.nl/ voor de BAG of via https://www.verbeterdekaart.nl voor de BGT of BRT. U kunt ook de REST API gebruiken om terug te melden op de BAG, BGT of BRT of om terugmeldingen te bekijken.

Bekijk onderstaand filmpje voor meer informatie over terugmelden: