Dataset: Verkeersongevallen - Nederland 2008 - 2017

Verzamelde gegevens uit het Bestand geregistreerde Ongevallen Nederland (BRON) met een beperkte hoeveelheid attributen.

Omschrijving

Verkeersongevallen - Nederland 2008 - 2017 bevat de verzamelde verkeersongevallen plus de wegvakgeografie en is afgeleid uit het Bestand GeRegistreerde Ongevallen Nederland van 2008 t/m 2017. Het bevat ongevallenmeldingen gekoppeld aan het digitale wegennet (het Nationale Wegenbestand, NWB).

Het wegvakgeografiebestand bevat van alle aanwezige ongevallen de geografie van de betreffende Wegvak Efemeriden. In het bestand staan de belangrijkste gegevens van een ongeval en maximaal 2 partijen. Als gevolg van de invoering van de AVG (De Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn er geen slachtoffergegevens meer opgenomen en zijn de ongevallen- en partij- gegevens beperkt.

overzicht verkeersongevallen

De WFS service heeft door de grootte van het bestand een beperking in de ArcGis/ArcMap applicatie. Het aantal in te lezen attributen staat op 1000 en ArcMap leest hierdoor maar een keer 1000 attributen in en stopt dan. De applicatie QGIS b.v. heeft dit probleem niet en leest telkens 1000 attributen in totdat het hele bestand is ingelezen. We hopen het probleem met ArcGis/ArcMap z.s.m. op te lossen.