Dataset: Vogelrichtlijnen

Verspreiding en verspreidingsgebied van soorten in Vogelrichtlijngebieden voor de periode 2007-2012

Omschrijving

Verspreiding en verspreidingsgebied van soorten in Vogelrichtlijngebieden voor de periode 2007-2012