Spring binnen de pagina direct naar:

Hoe vind ik data voor een bepaalde geografische locatie?

Op de homepage kunt u in het veld ”Welke locatie?” een geografische locatie intypen. Er verschijnt dan een suggestielijst met locaties. Kies een locatie uit deze lijst en klik op ”Toon resultaten”. U krijgt nu een zoekresultatenlijst met zowel landsdekkende data als met data die zich uitsluitend binnen de gezochte locatie bevindt. Om de landsdekkende data in de zoekresultatenlijst te verbergen kunt u op het potloodje klikken dat zich boven het kaartje aan de rechterzijde van de zoekresultaten bevindt en vervolgens de optie ”Binnen” aanklikken. Deze zoekresultatenlijst kunt u vervolgens nog verder verfijnen door filters toe te passen.

Scherm voorbeeld toevoegen

Hoe werken de filters?

De filters staan links van de zoekresultatenlijst. Onder elke filternaam worden de inhoud en het aantal maal dat deze inhoud in de database voorkomt getoond. Zo kunt u na een eerste selectie de zoekresultaten verfijnen door één of meerdere filters toe te passen. Klik op het filter om deze te activeren. De gekozen filters worden boven de zoekresultatenlijst getoond en kunnen daar ook verwijderd worden. Met de reset knop worden alle filteropties ook verwijderd.

Scherm voorbeeld toevoegen

Hoe kan ik zoeken op organisatienaam?

Ga naar het menu Zoeken en klik op de knop Toon uitgebreide zoekcriteria. Onder het kopje ”Organisatie” staat een keuzelijst met de namen van alle organisaties die hun geodata in het Nationaal Georegister hebben ontsloten. Klik op een organisatienaam en vervolgens op de knop ”Toon resutaten” om de zoekactie uit te voeren.

Scherm voorbeeld toevoegen

U kunt ook de zoekresultatenlijst verfijnen door een filter op organisatienaam toe te passen.

Hoe kan ik onderscheid maken in het zoekresultaat tussen datasets en services?

Om onderscheid te maken tussen een dataset en een service na uitvoeren van een zoekopdracht: gebruik het filter en klik onder Brontype op dataset of service.

Scherm voorbeeld toevoegen

Hoe kan ik de recordweergave aanpassen?

Er zijn 3 weergaves waartussen u kunt wisselen met de Weergave knop, rechts boven op de pagina:

  • Standaard weergave, deze weergave met tabbladen wordt standaard getoond en bevat de belangrijkste elementen.
  • Uitgebreide weergave, aan te klikken via de weergave knop rechtsboven in het scherm. Deze weergave bevat alle ingevulde elementen.
  • XML weergave. Deze weergave bevat de XML weergave van de ingevulde elementen.

 

Scherm voorbeeld toevoegen

Welke data is open data?

Metadata van datasets met een publiek domein licentie of een creative commons zero (CC0) licentie of creative commons naamsvermelding verplicht (CC-BY) licentie betreft open data en deze metadata wordt automatisch naar het data.overheid portaal doorgestuurd. Open data kan getoond worden in het NGR door het toepassen van het filter onder Licenties op Public Domain, CC0 of CC-BY.

Scherm voorbeeld toevoegen

 

Welke data is INSPIRE data?

Bij de uitgebreide zoekopties in het menu Zoeken kan op INSPIRE thema's en annexen worden gezocht. Deze zoekoptie is gebaseerd op de aanwezigheid van trefwoorden die overeenkomen met de INSPIRE thema's en waarbij ook de verwijzing naar de GEMET - INSPIRE themes thesaurus is opgenomen. Voor INSPIRE is men verplicht gebruik te maken van trefwoorden uit deze thesaurus.

Scherm voorbeeld toevoegen

In het filter (onder categorieën) kan men filteren op data die specifiek voor INSPIRE is aangemerkt en die ook automatisch aan het Europese INSPIRE portaal wordt doorgestuurd.

Scherm voorbeeld toevoegen

 

Hoe kan ik metadata toevoegen of bewerken?

Voor het toevoegen of bewerken van metadata is een account nodig. Er wordt per organisatie één hoofdaccount verstrekt, waarmee de hoofdgebruiker zelf meerdere sub-accounts voor de organisatie kan aanmaken. Een account is kosteloos aan te vragen bij: BeheerPDOK@kadaster.nl.

Als u over een account beschikt gaat u naar de beheeromgeving door in te loggen met de knop rechts bovenin het scherm. In de beheeromgeving kunt u nieuwe metadata aanmaken of bestaande metadata bewerken. Voor het toevoegen van nieuwe metadata ga naar het menu Mijn metadata en klik dan op de knop Records importeren of op de knop Record toevoegen.

Scherm voorbeeld toevoegen

Het is ook mogelijk om bestaande metadata te bewerken, te verwijderen of te dupliceren. In het Mijn metadata scherm klikt u dan naast de record titel op de bewerken-knop (potloodje) of op de verwijder-knop (kruisje) of op de dupliceren-knop.

Scherm voorbeeld toevoegen

Op welke tijdstippen kan ik harvesten?

Omdat er zowel naar als van de NGR catalogus kan worden geharvest en gebruikers voornamelijk in de kantooruren mutaties op hun metadata zullen doorvoeren, is het belangrijk dat u de onderstaande tijdstippen voor uw harvestproces in acht neemt. Er kunnen problemen ontstaan als er gelijktijdig mutaties en/of harvestprocessen op de NGR catalogus plaatsvinden.

–Harvesting van de NGR catalogus naar uw eigen catalogus is toegestaan van 23.00 tot 03.00 uur

– Harvesting van uw eigen catalogus naar de NGR catalogus is toegestaan van 03.00 tot 06.00 uur

 

Waarom zie ik in het Mijn metadata scherm niet alle metadata van mijn groep?

Het Mijn metadata scherm toont standaard alleen de metadata die is aangemaakt met het account waarmee u bent ingelogd. Dat is de metadata waar u zelf eigenaar van bent. Metadata die uw collega's hebben aangemaakt met een ander account, krijgt u te zien door het vinkje voor Mijn metadata uit te zetten en het filter op Groepsnaam aan te zetten. Deze metadata mag u ook bewerken als u binnen deze groep een account hebt met de rol gebruikersbeheerder of reviewer.

Scherm voorbeeld toevoegen

Hoe kan ik mijn metadata voor iedereen vindbaar maken?

Nadat u nieuwe metadata aangemaakt of geupload hebt, is de metadata alleen voor ingelogde gebruikers van de eigen organisatie vindbaar. De metadata kan voor iedereen vindbaar worden door de rechten van de metadata te wijzigen. Dit kunt u doen door in te loggen. Ga naar het menu Mijn metadata en vink in de resultatenlijst de metadata aan die u wilt publiceren. Dan verschijnt de knop ”Geselecteerd” In het uitrolscherm van deze knop staat de optie ”Publiceren”, klik deze aan.

Scherm voorbeeld toevoegen

Hoe kan ik mijn eigen template maken?

Log in en ga naar het menu Mijn metadata en maak een nieuw record aan via de knop Record toevoegen. In het editscherm kunt u de velden invullen met de waardes die u in uw eigen template wilt hebben. Klik daarna op het pijlje naast de knop Bewaar metadata en kies voor Bewaar als template. Vervolgens klikt u op de knop Bewaar en sluit.

Scherm voorbeeld toevoegen

Het eigen template is nu voor alle gebruikers binnen uw groep beschikbaar bij het aanmaken van nieuwe metadata. Via het Mijn metadata scherm kunt u dit eigen template desgewenst weer verwijderen. Klik daarvoor op het kruisje achter de titel.

Hoe kan ik meertalige metadata aanmaken?

Lees de handleiding meertalige metadata

 

Hoe kan ik metadata exporteren in RDF formaat?

NGR maakt gebruik van GeoDCAT-AP voor het exporteren van metadata in RDF formaat.

GeoDCAT-AP biedt een RDF koppelvlak voor het transformeren van metadata elementen die zijn gedefinieerd in het profiel van ISO 19115:2003 en andere metadata profielen die in het kader van de INSPIRE-richtlijn zijn omschreven. Hierdoor kunnen geografische datasets, dataset series en services ook ontsloten worden op algemene data portalen die met DCAT standaarden werken i.p.v. met ISO standaarden. Het doel is om geografische datasets beter vindbaar te laten zijn over de grenzen en sectoren.

Om een metadata record vanuit de NGR user interface in RDF formaat te exporteren, klik je in het record weergave scherm rechts boven op de knop Acties en vervolgens op de knop Exporteer (RDF). Zie de onderstaande printscreen.

Scherm voorbeeld toevoegen

Er wordt daarna een nieuwe webpagina geopend waarin de metadata wordt weergegeven in RDF XML formaat. Zie de onderstaande printscreen.

Scherm voorbeeld toevoegen

Het exporteren van meerdere metadata records tegelijk (bulk export) in RDF formaat is niet mogelijk via de NGR user interface. Wel is dit mogelijk via de CSW interface en de API.

GeoDCAT-AP is beschikbaar als optioneel output-schema van de CSW van NGR. Meer informatie: https://joinup.ec.europa.eu/release/geodcat-ap-working-drafts.

Hoe koppel ik parent-child records?

Volgens ISO 19115 is een dataset serie een verzameling geografische data die gelijke karakteristieken hebben ten aanzien van het thema, de resolutie en/of methodologie. Toepassing van metadata op dataset series maak het gebruikers van de metadata mogelijk om op een hoger niveau dan individuele datasets data te zoeken. Metadata van dataset series is geschikt voor het zoeken op globale karakteristieken van beschikbare data, maar niet voor diepgaand onderzoek naar de kwaliteit van specifieke datasets. Hiervoor is metadata van datasets noodzakelijk. De hiërarchische relatie tussen een dataset serie en dataset is altijd van verticale aard. De dataset serie wordt ontsloten via een ”parent” metadatarecord en de onderliggende datasets met een ”child” metadata record.

Stap 1: Parent metadatarecord creëren: Log in en ga naar het menu Mijn Metadata. Open het metadatarecord dat de ”parent” gaat worden in de editmodus. Ga naar de weergave Nederlands profiel.

Scherm voorbeeld toevoegen

Scrol omlaag in het formulier naar het element ”Hierarchisch niveau”. Selecteer in de keuzelijst de waarde series. Tevens bij het element ”Beschrijving hierarchisch niveau” de naam van de serie invullen.

Scherm voorbeeld toevoegen

Stap 2: Child-metadatarecord koppelen aan een parent metadata record: Zoek het ”parent” record op in de resultatenlijst op de Mijn metadata pagina. Klik op de knop ”Maak een child-record” dat is de meest rechtse knop in de knoppenrij naast de recordtitel.

Scherm voorbeeld toevoegen

Open het child record in de editmodus. Klik in het vervolgscherm op Toevoegen, daarna is de link met de ”parent” opgeslagen in het ”child” record.

Scherm voorbeeld toevoegen

Een tweede manier is om het ”child” record in de editor te openen en een link naar de parent metadata toe te voegen. Dit element staat bovenaan het formulier in de sectie ”Downloads, views en links”. In alle ”child” records kun je hier de parent unieke identifier koppelen. Let op: de parent uuid kan niet rechtstreeks ingevuld worden. U dient de parent metadata titel in het zoekscherm op te zoeken en te selecteren. Daarna wordt de parent UUID aan het child record gekoppeld.

Een derde manier is om de ”parent” metadata te openen in de raadpleegomgeving en dan via het menu Acties - ”Maak child record” een nieuw (kopie) record aan te maken, die daarmee als child-metadatarecord gekoppeld wordt aan het parent record.

Hoe kan ik mijn metadata voor INSPIRE aanvullen?

Als bestaande metadata nog niet alle INSPIRE elementen of verplichte elementen bevat kunnen die worden toegevoegd door in de edit omgeving op de knop Weergave te klikken. Klik de optie ”Nederlands profiel” aan.

Scherm voorbeeld toevoegen

Alle verplichte en conditionele INSPIRE elementen zijn dan zichtbaar. Meer informatie over het toepassen van de INSPIRE metadata elementen staat op de Geonovum WIKI.

Hoe kan ik mijn INSPIRE metadata voor het Europese INSPIRE portal beschikbaar stellen?

Om uw metadata beschikbaar te stellen voor harvesting door het INSPIRE portal dient u de categorie INSPIRE toe te voegen. Dit kunt u doen door in te loggen en het metadatarecord te openen in de editmodus. Klik op de knop ”Categorieen” boven het formulier en vink de optie ”Inspire” aan.

Scherm voorbeeld toevoegen

Wanneer wordt INSPIRE validatie uitgevoerd?

In de edit omgeving word de INSPIRE validatie uitgevoerd als bij het element Conformiteitindicatie titel een INSPIRE specificatie is ingevuld.

Scherm voorbeeld toevoegen

Hoe maak ik gebruik van de Open search module voor atom feeds?

De gebruikershandleiding staat op de wiki van Geonovum.

Hoe gaat NGR3.0 om met http en https?

De zoek- en raadpleegomgeving draait op een http omgeving. Daardoor kan het voorkomen dat sommige plaatjes of URL's die draaien op https niet werken in de non-secure zoek- en raadpleegomgeving. Nadat u bent ingelogd komt u op een https beveilige omgeving, waar de afbeeldingen met een https URL en https service-URL's wel aanroepbaar zijn.

Waarom krijg ik een "mixed content" waarschuwing?

Mixed content blokkade door de browser treedt op wanneer niet secure content ingesloten wordt in een https website. Doordat in het huidige Nationaal Georegister nog veel non-secure content ingesloten wordt (thumbnails, wms/wfs, etc.), hebben wij ervoor gekozen om het publieke deel van NGR voorlopig nog non-secure te draaien (over http://). Echter op het moment dat u inlogt zult u verwezen worden naar de https:// variant. Zodra u de https variant gebruikt zult u mixed content issues ervaren met ingesloten non-secure content. Bijvoorbeeld een thumbnail met een http url kan niet getoond worden in de https omgeving en een harvester configuratie met een http url zal een foutmelding geven in de https omgeving. Meestal is het dan voldoende om terug te schakelen naar het publieke deel. Echter als u hier problemen mee ervaart kunt u ervoor kiezen om de browser zo te configureren dat deze mixed content toestaat. In Firefox is dit mogelijk door in de browser balk about:config te typen, en de waarde security.mixed_content.block_active_content op false te zetten.

Waarom zie ik een foutmelding over een laag of featuretype?

Als in de raadpleegmodus van een record een foutmelding wordt getoond dat de laag of featuretype niet beschikbaar is, dan staat er in de metadata een foute laagnaam of featuretype. De gebruiker kan in dat geval de WMS of WFS wel benaderen via laagnamen of featuretypes die uit de capabilities van de service worden opgehaald, te selecteren middels een dropdown box die onder de foutmelding staat.

Scherm voorbeeld toevoegen

De eigenaar van de metadata moet de laagnaam of featuretype in de metadata verbeteren, zodat de foutmelding verholpen wordt. U kunt een terugmelding doen aan de eigenaar van de metadata via de Feedback knop onder de metadata.

Scherm voorbeeld toevoegen

Waarom krijg ik in mijn service metadata een schemalocatie validatiefout?

In de header van een XML document wordt een schemalocatie gedefinieerd, een definitie waaraan het onderhavige document dient te voldoen. In de loop van de tijd zijn er diverse versies van deze schema definities op diverse plekken beschikbaar gekomen. In het Nederlands profiel wordt echter een vaste schema locatie voor services voorgesteld (http://schemas.opengis.net/csw/2.0.2/profiles/apiso/1.0.0/apiso.xsd), zodat er geen onduidelijkheid is over aan welke versie van de standaard voldaan dient te worden.

Helaas is in het verleden in een template een fout geslopen, hierin werd onterecht de namespace http://www.isotc211.org/2005/srv gekoppeld aan de definitie http://schemas.opengis.net/csw/2.0.2/profiles/apiso/1.0.0/apiso.xsd.

Mocht er een probleem optreden met het schema, dan kunt u het beste de inhoud van het veld xsi:schemaLocation vervangen door: http://www.isotc211.org/2005/gmd http://schemas.opengis.net/csw/2.0.2/profiles/apiso/1.0.0/apiso.xsd

Waar kan ik terecht met vragen over de inhoud van de datasets, services of metadata?

De data aanbieders beheren zelf de metadata die in het NGR wordt gepubliceerd. Vragen of opmerkingen over de metadata of de inhoud van de data kunt u rechtstreeks stellen aan de data aanbieder. Hiervoor kunt u de speciale ”feedback” knop rechts onder in de recordweergave gebruiken.

Scherm voorbeeld toevoegen

Waar kan ik terecht met vragen over de functionaliteit van NGR?

Op het Forum kunt u topics van andere gebruikers lezen of uw vragen over de functionaliteit van het Nationaal Georegister delen met andere gebruikers.

Voor direct contact met onze helpdesk klikt u op de Contact knop rechtsboven in dit scherm. U komt dan op de PDOK contactpagina met een contactformulier waarop u uw vraag kunt invullen. Uw vraag wordt verstuurd naar en behandeld door het PDOK klantcontactcenter.

Terug naar het Nationaal Georegister