Publieke Dienstverlening Op de Kaart

Nieuw hoogtebestand AHN3 op PDOK

De eerste deelprojecten van versie drie van het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN3) zijn per 10 september 2015 op PDOK voor iedereen beschikbaar. Architectuur, landschapsbeheer, golfbaan-animaties, computergames en bepalen welk terras wanneer nog zon heeft: het is maar een klein deel van een lange lijst van meer of minder serieuze toepassingsgebieden die profiteren van AHN3. Het AHN3 wordt in de periode tot en met 2019 opgebouwd tot een landsdekkende dataset.

Hergebruik van data

Anderhalf jaar na vrijgave van het AHN2 blijkt al dat het volledig en zonder voorwaarden beschikbaar stellen van het hoogtebestand heeft geleid tot vele nieuwe toepassingen en een toename van het gebruik in de dagelijkse werkzaamheden van velen. Voor Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies is vrijgave van AHN3 dan ook een logische vervolgstap, waarmee hergebruik van data en innovatie verder gestimuleerd worden.

Lasertechnologie vanuit de lucht

De gegevens van het AHN zijn gemeten vanuit de lucht. Met lasertechnologie wordt vanuit vliegtuigen 3D hoogte-informatie verzameld. Zodoende is van elke vierkante meter in Nederland tot op 5 centimeter nauwkeurig de hoogte op maaiveldniveau bekend. Ook is informatie beschikbaar over bouwwerken en begroeiing. Het inwinnen van de gegevens neemt een aantal jaren in beslag. Na AHN1 (1997-2003), AHN2 (2007-2012) is AHN3 de nieuwste dataset. Elk jaar wordt een deel van Nederland gemeten en toegevoegd aan AHN3. Het AHN is een gezamenlijk programma van Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies.

Open data

Overheidsdata zijn voor bedrijven en burgers een waardevolle bron van informatie. Het kabinet streeft daarom naar open data: veel van deze (geografische) gegevens komen de komende jaren voor iedereen vrij beschikbaar. Ze kunnen daarmee ook worden gebruikt voor commerciële doeleinden. De overheid zorgt dat data die worden opengesteld continue, transparant en kwalitatief hoogwaardig beschikbaar zijn.

Voor meer informatie over het AHN kunt u terecht op de website www.ahn.nl.

Datum: 
donderdag, 10 september, 2015 - 07:30