Publieke Dienstverlening Op de Kaart

EduGIS: "Er wordt echt geluisterd naar je wensen."

Pasfoto van Henk TrimpEduGIS werd in 2004 opgericht in een samenwerkingsverband tussen het Kadaster en de Vrije Universiteit Amsterdam. Directe aanleiding voor het initiatief waren de vele aanvragen voor kaartmateriaal dat het Kadaster kreeg van leerlingen.

Sinds de oprichting is het aanbod van EduGIS gestaag gegroeid en voorziet de website niet alleen in (interactief) kaartmateriaal maar ook in lespakketten. Sinds juli 2012 is ook aanbod van PDOK in de website opgenomen. "Ons werk wordt nu aanzienlijk makkelijker," zegt Henk Trimp, coördinator bij EduGIS en belast met de dagelijkse leiding.

Spring binnen de pagina direct naar:

Actief leren

Die dagelijkse leiding bestaat uit het coördineren tussen de programmamanagers en het aansturen van drie kleine teams op techniek, data en educatie. Trimp legt uit wat EduGIS concreet beoogt: "EduGIS voorziet het onderwijs van een gratis portaal waarmee leerlingen en docenten met geo-informatiesystemen kunnen werken. Het doel is met name om het maatschappelijk gebruik van GIS, zoals het gebruik van GPS en mobiele kaarten, binnen het onderwijs te krijgen. Dat was eerder nog absoluut niet het geval. Dat vonden we toch een beetje vreemd. In dat opzicht proberen we het onderwijs gebruiksvriendelijk te vernieuwen door de leerlingen niet alleen te leren hoe GIS gebruikt wordt, maar dat ze het ook zelf leren te gebruiken: zelf kaarten maken, onderzoek doen en de resultaten en kaarten gebruiken in verslagen. Actief leren dus."

leerlingen aan het werk met EduGIS

Hoewel het voortgezet onderwijs en de bovenbouw van het basisonderwijs de beoogde doelgroep van EduGIS vormen, weet Trimp dat eigenlijk heel Nederland er gebruik van maakt. "Van het MBO, HBO en WO weten we dat ze ermee werken. Dat vinden we natuurlijk heel leuk, maar ze zijn niet onze eerste doelgroep. Ook het algemene publiek maakt er gebruik van en ook dat is mooi. Maar soms moeten we ingrijpen, bijvoorbeeld toen de belastingdienst gebruik ging maken van onze kadastrale gegevens. Dan moeten ze voor de volledigheid van gegevens toch echt even naar het Kadaster."

Meerwaarde PDOK

In ongeveer 15 van de 45 lespakketten die EduGIS aanbiedt worden data gebruikt die nu door PDOK geleverd kunnen worden. Trimp legt uit hoe en in welke mate dit de
werkdruk voor EduGIS verlicht. "Sinds 2004 hebben we alle data - zo'n 500 datasets in totaal - altijd zelf verzameld bij de verschillende bronnen zoals het CBS, Rijkswaterstaat met wie je voor elk afzonderlijke contracten moet opstellen. Toen PDOK in zicht kwam hebben we ons gelijk aangemeld en zijn we lid geworden het klantenpanel om te kijken wat het voor ons kan betekenen."

Financieel is PDOK voor EduGIS geen enorme stap voorwaarts. Het voordeel zit veel meer in de tijd en het werk dat EduGIS voorheen kwijt was aan het converteren en actualiseren van de data en het afsluiten van de contracten. Trimp: "Qua geld maakt het voor ons niet zoveel uit. We kregen bijna alle data al gratis omdat het voor educatief gebruik is. Maar qua werk maakt het wel veel uit. Met name de topografische kaarten in verschillende schalen vergden veel werk. Dat is nu aanzienlijk makkelijker. Zo'n 10% van onze data komt dit jaar al van PDOK, maar in aantal objecten - en dus werk - gaat het misschien wel 50% schelen."

Wensen

Als het aan EduGIS ligt, gaat PDOK door op de ingeslagen weg. Alles wat aan services en data beschikbaar gemaakt kan worden is meer dan welkom. "Onze houding is: hoe meer hoe beter. We hebben natuurlijk wel wat wensen en die hebben via het klantenpanel kenbaar gemaakt. Dat kan ook. In die zin ben ik ook positief over PDOK: er wordt echt geluisterd naar je wensen. Verder houden we gewoon goed in de gaten wat er aan data bijkomt en beslissen we per set of het voor ons van belang is."