Publieke Dienstverlening Op de Kaart

Het Waterschapshuis: "Wij waren er als één van de eersten bij"

2013-01-30

De Geo-voorziening voor de waterschappen is een INSPIRE-voorziening èn geoportaal. De waterschappen gebruiken de voorziening voor het publiceren van hun INSPIRE-verplichte datasets. Daarnaast wordt de voorziening gebruikt voor het delen van Geo-informatie met derden zoals gemeenten, ProRail of adviesbureaus.

Spring binnen de pagina direct naar:

Eén centrale viewer

De Geo-voorziening publiceert en serveert webservices zoals Web Map Service (WMS), Web Feature Service (WFS) en Catalog Service Web (CSW). Deze webservices kunnen door een functionele toepassing (zoals een web viewer of desktop GIS) ontsloten worden en gepresenteerd. Jacques Hoeijenbos, projectleider binnen Het Waterschapshuis zegt: "Voor de Geo-voorziening gebruikt Het Waterschapshuis WebGIS Publisher als centrale viewer. In WebGIS Publisher kunnen heel eenvoudig diverse typen services ontsloten worden, ook die van PDOK. Het Waterschapshuis was er dan ook als één van de eersten bij om de Top10NL als basiskaart te gebruiken bij de publicatie van de INSPIRE-datasets. Hiermee ontsluiten we dus in één centrale viewer alle beschikbare, open en vrije services. We zijn daarmee niet meer aangewezen op bijvoorbeeld GoogleMaps of OpenStreetMap".

In WebGIS Publisher worden ook de metadata CSW uitgelezen welke met de capabilities in de service worden meegegeven. "Dat is dan weer een ander voordeel", zegt Jacques, "zodat we in de viewer ook direct de metadata uit onze eigen Catalogus kunnen tonen of die uit het NGR".

Toename services

De PDOK-services die momenteel worden ontsloten bij de Geo-voorziening, de basiskaarten, vormen nog maar het topje van de ijsberg. Jacques Hoeijenbos geeft verder aan: "de verwachting is dat het aantal beschikbare services en ook de kwaliteit ervan toeneemt naarmate de vraag stijgt. Een goed voorbeeld daarvan is de geocodeerservice welke binnenkort wordt ontsloten in de centrale viewer".

Informatie delen

WebGIS Publisher, in combinatie met de Geo-voorziening, wordt ook gebruikt om informatie te delen. Als interactieve kaart die via iedere browser te bekijken is, of data via de WFS service. Reinart Koops van waterschap Vallei en Veluwe en namens Het Waterschapshuis functioneel coördinator van de Geo-voorziening: "Wij hebben in het kader van de BGT een kaart gemaakt met WebGIS Publisher waarin de potentiële bronhoudergrenzen van diverse bronhouders in één interactieve kaart te zien zijn. Een ideale tool voor de bronhouders. Zij krijgen heel makkelijk en inzichtelijk wat van wie is en waar de grenzen lopen. Daarnaast hoeven we geen bestanden meer over en weer te sturen, maar alleen de webservice up to date houden. Als data toch gedeeld moet worden, kan dat via de WFS-service. Ook kunnen we de kaarten printen van ieder gewenst gebied. "Voor de basiskaart", sluit Reinart af, "gebruiken we de BRT en OpenStreetMap".

Breed inzetbare viewer

WebGIS Publisher wordt als inter-, intra- en extranetviewer ingezet bij een diverse groep gebruikers: waterschappen, gemeenten (C-SAM Publiceer), adviesbureaus, milieucontrole bedrijven, netbeheerders (kabels en leidingen), waterleidingsector en recentelijk ook internationaal als onderdeel van een Europees ontwikkeling- en onderzoekproject. Vanwege de eenvoud om naar verschillende viewers te publiceren, widget (CMS), desktop webviewer en de tablet (bijv. iPad en Smartphone) wordt WebGIS Publisher in 2013 nog breder ingezet in deze en mogelijk ook andere sectoren.

Beeldmateriaal

INSPIRE dataset

Bovenstaand beeld toont de INSPIRE dataset Geo-voorziening samen met Top10NL van PDOK.

WebGIS Publisher

Bovenstaand beeld toont de metadata (CSW) uit het NGR welke in de viewer (WebGIS Publisher) opgeroepen wordt.

Bronhoudersgrenzen en BRT

Bovenstaand beeld toont de bronhoudergrenzen in WebGIS Publisher samen met de BRT basiskaart van PDOK.