Publieke Dienstverlening Op de Kaart

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden: "PDOK is een mooi alternatief"

2013-01-30

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden in Houten ging twee en half jaar geleden voor het eerst gebruik maken van WebGIS Publisher. De legger Regionale Waterkeringen werd als zogenaamde widget (embedded interactieve kaart) geïntegreerd weergegeven in de website van het waterschap. Enkele duizenden inwoners van het gebied hebben toen in korte tijd de kaarten en de daaraan gekoppelde informatie, zoals dwarsprofielen, geraadpleegd. Dit is zonder problemen en naar tevredenheid verlopen.

Spring binnen de pagina direct naar:

Legger Oppervlaktewater

Na de ervaring met de legger Regionale Waterkeringen was het logisch dat ook voor de legger Oppervlaktewater 2012 gekozen werd voor WebGIS Publisher als kaartviewer. Dit keer wilden we graag dat de inwoners en bedrijven via een webformulier hun reactie of zienswijze op de legger konden geven. Locatiegegevens en gegevens over de geselecteerde watergangen of kunstwerken moesten hierbij automatisch worden meegenomen. Aangezien het waterschap al werkte met een applicatie voor webformulieren van de SIM-groep is er een link geconfigureerd van WebGIS Publisher met deze applicatie. WebGIS Publisher gebruiken we voor het ter inzage leggen en publiceren van leggers. Ook gebruiken we het voor het delen van geografische gegevens met ketenpartners, inclusief download functionaliteit. Voor veel medewerkers van het waterschap is dit een uitkomst.

Mooi alternatief

Vanwege de herkenbaarheid voor de burger was bij publicatie van de leggers gekozen voor Google-maps als achtergrondlaag. Hieraan kleven wel nadelen: de projectie is niet gelijk aan andere gebruikte kaartlagen; de nauwkeurigheid is niet voldoende en veranderende voorwaarden voor gebruik. Zo bleek het niet mogelijk het Burger Service Nummer te gebruiken in de E-formulieren, omdat Google dat niet toestaat. Inzet en gebruik van webservices van PDOK is een mooi alternatief. Je bent niet meer gebonden aan een commerciële partij en maakt gebruik van eigen kaartmateriaal waarvan de kwaliteit is gewaarborgd. Als alle overheden in Nederland deze weg inslaan, o.a. voor de verplichte basisregistraties BRT, BRK en BAG/GBA, dan wordt de uniformiteit verhoogd èn wordt de herkenbaarheid voor de burger met dit kaartmateriaal vergroot. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft dus zeker de intentie om in de toekomst services van PDOK in WebGIS Publisher te ontsluiten. Bijvoorbeeld de topografische achtergrondkaart, maar ook om te zoeken in adresgegevens van de BAG.

Beeld Materiaal

Legger en BRT

Bovenstaand beeld toont de legger met BRT en Top10NL.